Start voorbereidingen op het Heilig Vormsel

24 september jl. zijn 24 jongeren uit de Sint Elisabethparochie gestart met de voorbereidingen op het Heilig Vormsel. Met behulp van het project IN VUUR EN VLAM, bereiden de 24 jongeren tijdens zes bijeenkomsten zich voor op het heilig Vormsel dat op 15 november zal plaatsvinden. DE HELPER. Was het thema van de eerste bijeenkomst. We begonnen deze avond met een voorstelronde. Wie ben jij? Willy begon, ze gooiden een bol wol naar een van de jongeren en zei daarbij duidelijk haar naam, maar hield het begin van de draad vast. Die jongeren werpt de bol weer naar iemand anders terwijl hij of zij duidelijk haar/zijn naam zei en ook deze hield weer de draad vast enzovoort. Er ontstond een heel spinnenweb van draad in het midden van de groep. Nadat iedereen geweest was draaiden we de rollen om en gooiden we de bol wol terug naar de persoon die deze naar betreffende toegeworpen had en noemde die persoon bij naam. Daarna hadden we het met pastor Kees Waas over de weg van het leven, onze levensweg, deze mochten ze in het werkboekje tekenen en invullen. Met behulp van de beamer gaf de pastor ook uitleg over de zeven sacramenten. Hierna volgde een korte pauze en daarna gingen we snel weer verder. Soms sta je in het leven voor een dilemma, en dan moet je een keuze maken. Ook al is het niet gemakkelijk en moet je zelfs mensen teleurstellen. We gingen in twee groepen een spel spelen, waarbij de jongeren telkens uit twee b.v. ‘GELD of VRIENDEN’ moesten kiezen. En ook soms voor een dilemma stonden maar een keuze...

Nieuwe Pastoor in de Sint Elisabethparochie

Zaterdagavond 21 september is in Raamsdonksveer in een plechtige eucharistieviering, Federico Ceriani geïnstalleerd als pastoor van de Sint Elisabethparochie. Bij de buitendeur kreeg de hij uit handen van bisschop Liesen de sleutel van de kerkdeur overhandigd en nadat hij de deur ontsloten had, ging de kersverse pastoor onder tromgeroffel van het gilde de kerk binnen. Aan het begin van de viering werd de benoemingsbrief voorgelezen en nadat pastoor Ceriani de  wijdingsbelofte had vernieuwd overhandigde de bisschop hem alle tekenen van het ambt als pastoor. Aan het einde van de eucharistieviering, bedankte pastoor Ceriani op de eerste plaats God, dat hij hier mocht zijn en verder iedereen die voor en achter de schermen had meegewerkt aan de viering. Het was een waardige viering, mede door de zang van het koor, dat voor deze gelegenheid bestond uit zangers van uit de 6 kernen van de parochie. Na afloop maakten de parochianen in informele sfeer kennis met hun nieuwe pastoor.      ...

Nieuwe pastoor Federico Ceriani voor de Sint Elisabethparochie

Aanstelling en Installatie nieuwe pastoor Federico Ceriani voor de Sint Elisabethparochie in de Regio Dongemond en Altena. Achtergrond van de nieuwe pastoor Federico Ceriani afkomstig uit Argentinië, heeft in meerdere landen ervaringen opgedaan in het parochiepastoraat. Van 2004 tot 2013 was hij kapelaan en pastoor in parochies in het bisdom Roermond. In die tijd heeft hij bisschop Liesen leren kennen. De afgelopen jaren heeft pastor Ceriani met bisschop Liesen gesproken over een mogelijke benoeming in ons bisdom. De bisschop heeft hem gevraagd om kapelaan te worden in de zes parochies van het samenwerkingsverband Alphen-Gilze, om vertrouwd te raken met het pastoraat in ons bisdom. Sinds oktober vorig jaar is hij daar kapelaan. Nu heeft de bisschop hem gevraagd om per 15 september 2019 pastoor te worden in de Sint Elisabethparochie. Zaterdag 21 september om 19.00 uur zal in de viering van de eucharistie de nieuwe pastoor Federico Ceriani door de bisschop van Breda, mgr. Liesen geïnstalleerd worden in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart in Raamsdonksveer. Aansluitend is er gelegenheid tot kennismaking en felicitatie in het Henricusgebouw, in de nabijheid van de kerk. We nodigen een ieder van harte uit om de nieuwe pastoor te verwelkomen. Bestuur Sint...

Afscheidsviering pastoor John van der Laer 8 september 2019

Een woord van dank… Zondag 8 september j.l. nam ik tijdens de H. Mis van 11.00 uur afscheid als uw pastoor. Ik ben dankbaar voor de mooie Eucharistieviering waar u en ik God dank mochten zeggen voor al het goede en om zegen mochten vragen voor de toekomst. Een welgemeend woord van dank aan al degenen die deze viering voor- en achter de schermen mogelijk hebben gemaakt. Dank met name ook aan het koor YRDV en begeleiding voor de prachtige zang en muziek. Bijzonder dank ook hen die na afloop van de viering hebben gezorgd voor een gezellige ontmoeting met verse koffie en een hapje en drankje in de zonovergoten tuin van de pastorie. Dank aan mijn collega’s en het parochiebestuur die mij – mede namens u – een prachtige icoon van de patrones van onze parochie, de H. Elisabeth, aanboden. Ik ben er oprecht blij mee. En last but not least dank aan u allen die aanwezig waren in de viering en die bij die gelegenheid persoonlijk afscheid namen of u die mij in de afgelopen tijd kaarten, e-mails of brieven stuurde. Ik ben dankbaar voor al uw ontroerende, lieve, en bemoedigende woorden, uw heel persoonlijke ervaringen en herinneringen, en de attenties die ik mocht ontvangen. Alle reden om werkelijk dankbaar te zijn. Het ga u goed… Pastoor John van der Laer Alle foto’s zijn gemaakt door Ad van den Kieboom...

Alpha-cursus Catharinaparochie Oosterhout

In de Catharinaparochie start pastor Annemiek Buijs in september samen met “Alpha-team”  een Alpha-cursus in De Vinder (St. Vincentiusstraat 113a Oosterhout). U treft in de bijgaande flyer Flyer Alpha-cursus Catharinaparochie met de informatie. Opgeven kan via info@catharina-parochie.nl...