Aanmelden tienergroep; klik hier

Vertrouwenspersoon

Beste Parochianen van de St. Elisabethparochie

Bij deze wil ik me graag aan alle parochianen voorstellen. Ik ben Nelly de Meijer-van Oort en onlangs benoemd tot vertrouwenspersoon in onze parochie.

Een benoeming die ik na veel overleg en overweging heb aanvaard. Voor velen onder u ben ik niet helemaal een onbekende doordat ik me al jarenlang op allerlei gebied inzet voor de parochie maar dit is toch een functie die wat zwaarder weegt.

Veel parochies in het Bisdom Breda kennen al een vertrouwenspersoon en het is belangrijk om ook in onze parochie iemand te hebben waar men terecht kan bij grensoverschrijdend gedrag.

Mensen zijn sociale wezens die allerlei contacten of relaties aangaan. In een ideale wereld bestaan er geen problemen en doet iedereen wat hij moet doen en heeft niemand last van een ander. De realiteit is echter anders. In onze contacten met mensen kunnen er verstoringen en problemen ontstaan die je niet zonder een ander kan oplossen.

Net zoals in het bedrijfsleven, sport, school enz. kan ook in een parochie een situatie ontstaan die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, en dan denk ik aan agressie, pesten, geweld, discriminatie en seksuele intimidatie, en dan is het goed dat men daarmee terecht kan bij een onafhankelijke persoon die een luisterend oor kan bieden en misschien door een gesprek samen naar een oplossing van het probleem kan zoeken. Het is belangrijk dat elke parochiaan met een bovengenoemd probleem terecht kan bij iemand die men kan vertrouwen en ik hoop van harte dat ik voor Iedereen in onze parochie die hulp nodig heeft deze persoon kan en mag zijn. U kunt mij benaderen via e-mail: vertrouwenspersoon@separochie.nl

Met de steun en kracht van boven en het vertrouwen van u allen gaat dat wel lukken!

Met vriendelijke groeten,
Nelly de Meijer