Aanmelden tienergroep; klik hier

Vormselviering in de Sint Bavokerk

Geplaatst op 08-12-2020 door I2SfjtrSVaKom, Heilige Geest!

Afgelopen maanden hebben zes vormelingen zich in tien bijeenkomsten en door het bijwonen van enkele eucharistievieringen zich intensief voorbereid op het ontvangen van het Vormsel. En na het sacrament van boete en verzoening, waren ze er klaar voor.

Fotografie Anneke Moerenhout Made

Afgelopen vrijdag 27 november ontvingen ze tijdens een mooie besloten viering i.v.m. de Covid-19 maatregelingen het sacrament van het Vormsel.Tijdens de viering vernieuwde ze eerst zelf de doopbeloften. Daarna spraken ze de geloofsbelijdenis uit. En vervolgens vond de toediening van het vormsel plaats: door de vormheer. Dit jaar was dat Emeritus deken Peter de Rooij. De vormheer sprak tijdens de handoplegging een gebed over de vormelingen uit waarin hij God vroeg; zend over hen de Heilige Geest, de Trooster. Schenk hun de geest van wijsheid en verstand, de geest van inzicht en sterkte, de geest van kennis, van ontzag en liefde voor uw naam. De vormelingen werden, terwijl hun ouders ieder een hand op de schouder van hun zoon of dochter hadden. En nadat ze duidelijk zijn of haar roepnaam voor de vormheer hadden uitgesproken. Gezalfd met heilig chrisma, terwijl de vormheer zei: “Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.” Het sacrament van het Vormsel.

Van harte gefeliciteerd voor onze vormelingen, Floris, Ronja, Linda, Bart, Guilherme en Max.