Klik hier voor foto’s van de Sint Elisabethviering 2022

Vastenactie

Project 2022: Een waardig leven voor gevluchte Syriërs in Libanon

 Wat is er aan de hand?

Syrische vluchtelingen in Libanon leven in vreselijke omstandigheden. Ze zitten veelal samengepakt in geïmproviseerde tentenkampen, zonder basisvoorzieningen. Ze kunnen niet legaal werken en de kinderen – zo’n 60 procent van alle Syriërs in Libanon – gaan meestal niet naar school. Maar neem het Libanon eens kwalijk: sinds de oorlog in Syrië in 2011 begon, staken anderhalf miljoen vluchtelingen de grens over. Dat is bijna een kwart van de Libanese bevolking. En het overgrote deel is er nog steeds. Intussen zit Libanon in een diepe crisis: er is gebrek aan voedsel en elektriciteit en de werkeloosheid is torenhoog. Deze problemen raken de zwaksten het hardst: de Syriërs. De VN schat dat 90 procent van hen in extreme armoede leeft.

Wat willen we bereiken?

Syrische gezinnen in geïmproviseerde tentenkampen hebben onmiddellijk behoefte aan veiligheid en basisvoorzieningen. De problemen zijn het grootst voor alleenstaande vrouwen met kinderen, ouderen en mensen met een beperking. Daarom richten we ons op 250 gezinnen, verdeeld over zes vluchtelingenkampen in de Bekaa-vallei in het oosten van het land. In totaal bereiken we ongeveer 1.125 mensen, de meesten daarvan zijn kinderen.

Hoe doen we dat?

We werken samen met Sawa, een lokale organisatie die noodhulp en brede ondersteuning biedt aan Syriërs in Libanon. Sawa heeft al een uitgebreid netwerk binnen de Syrische gemeenschap. Zo onderzoeken we wat er precies nodig is en zoeken we in totaal 12 mannen en vrouwen die betaald voor het project zullen werken. Met onze steun kunnen zij de omstandigheden voor hun eigen gemeenschap verbeteren. Te beginnen met workshops, gericht op klein en groot onderhoud aan het tentenkamp. Sawa blijft betrokken en zorgt ervoor dat de hulpverleners hun werk voor langere tijd kunnen voortzetten