Aanmelden tienergroep; klik hier

Stille aanbidding

“Aanbidding is de Heer gezelschap houden. Maar veel meer nog is het de Heer toelaten iets in ons hart te doen”, (Mgr. Van den Hende 30 juni 2018)

Eucharistische aanbidding is het aanbidden van God op geheimvolle wijze reëel aanwezig in de geconsacreerde Hostie, welke hiervoor wordt geplaatst in een gouden houder, de monstrans. De geconsacreerde Hostie is volgens het geloof en leer van de Rooms-katholieke Kerk het Lichaam van Jezus zélf, in de gedaante van het eucharistisch Brood. De oorsprong hiervan is dat Jezus zichzelf gaf aan zijn leerlingen tijdens het Laatste Avondmaal. Hij brak toen het brood en deelde het aan zijn vrienden uit en zei: “Dit is mijn Lichaam, dat voor jullie zal overgeleverd worden”. In de geconsacreerde Hostie is Jezus werkelijk in ons midden aanwezig en daarom wordt Hij er aanbeden.

De eerste vrijdag van de maand is de eucharistische aanbidding tot het Allerheiligste Sacrament des Altaars. Deze is afwisselend in Raamsdonk en Raamsdonksveer.
Het begint om 15 uur tot en met 16 uur.

Rooster van aanbidding

In de oneven maanden vindt het in de Sint Bavokerk te Raamsdonk plaats.
In de even maanden wordt het in de Hemelvaart van Mariakerk te Raamsdonksveer gehouden; tijdens de koude maanden gebruiken we hiervoor de zijkapel (aan de linkse zijbeuk binnengaan naar de bijsacristie achter de deur die ook naar het toilet voert).

Wat kan ik doen tijdens de eucharistische aanbidding?

Tijdens de aanbidding kunt u in stilte bij Jezus Christus, die werkelijk op een geheimvolle wijze onder de gedaante van het eucharistisch Brood aanwezig is, zitten of neerknielen. Eigenlijk hoeft uzelf lichamelijk helemaal niets te doen. Het beste dat u kunt doen, is uw hart openstellen en ontvangen wat God u wilt geven; dus wél met uw geest (verstand en wilskracht) zich bij God bezinnen en bezig houden. Op deze manier kunt u écht tot rust komen. U kunt al biddend op zoek gaan naar het wezenlijke van ons bestaan en zoals Maria Magdalene ‘het enige nodige’ liefhebben en zoeken, namelijk onze Heiland en Verlosser. In onze kerken vindt u tevens een gebedenblad dat u ook in alle rust kunt lezen en gebruiken ter bezinning. Tijdens het heilig uur bidt de priester bij gelegenheid enkele tientjes van de Rozenkrans en worden enkelen liederen gespeeld zodat men tussen stilte, gebed en liederen afwisselt; enige minuten vóór 16u wordt het Tantum-Ergo-gezang gezongen met erna de zegen met het Allerheiligste Sacrament gegeven.