Parochiekernen

U treft in de link een prestentatie aan m.b.t. de Algemene Verordering Persoonsgegevens Brongegevens RKKerk.nl

Sint Elisabethparochie.
Ook onze parochie is erkend als ANBI en onze publicatie hiervoor is ondergebracht bij het Bisdom Breda.
Het RSIN / fiscaalnummer nummer van de parochie is 823512496. Voor meer informatie verwijzen wij u naar tabblad tarieven.

Laatste Nieuws

Vormselvoorbereiding

4e, 5e en 6e bijeenkomst als voorbereiding op het Heilig Vormsel.

Hard gewerkt is er de afgelopen drie bijeenkomsten, door onze vormelingen. Veel gebeden zijn uit het hoofd geleerd. En hoewel het niet altijd meevalt na een hele dag school, wordt er aandachtig geluisterd naar pastoor Ceriani als we met het werkboek bezig zijn.

Maar als je natuurlijk hele mooie parochiekerken hebt binnen de Sint Elisabethparochie dan moet je wel in één ervan geweest zijn om rond kunnen speuren. Lees meer…

Allerzielenviering

In de katholieke kerk herdenken we elk jaar op 2 november, Allerzielen, de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden en waarvan we in de kerk, op de begraafplaats of in het crematorium afscheid hebben genomen.
Ook dit jaar willen in een speciale viering onze overleden parochianen herdenken, maar vanwege de coronatijd zijn we gebonden aan het maximum van 30 bezoekers per viering. Daarom zullen in de vieringen van Allerzielen uitsluitend en alleen een paar afgevaardigden van de families die dit jaar een dierbare hebben verloren aanwezig kunnen zijn. Per kern wordt bekeken hoeveel mensen per familie in de kerk aanwezig kunnen zijn. De betrokken families ontvangen vanuit de kernen een uitnodiging met daarin vermeld met hoeveel personen men aanwezig mag zijn.

Mensen die zich inmiddels al hebben opgegeven voor de viering, moeten we helaas teleurstellen. Intenties die zijn opgegeven zullen wel worden afgelezen, maar buiten de genoemde families kunnen we geen andere kerkgangers toelaten.

Vieren in corona tijd

Vieren in coronatijd,  aangescherpte maatregelen:

Vanaf heden (14 oktober) mogen nog maar 30 parochianen een viering bijwonen.

Men dient zich vooraf in te schrijven en wij vragen u een mondkapje mee te nemen. Lees meer…

Vormsel voorbereiding is gestart

Op 25 augustus zijn 5 vormelingen en hun ouders gestart met de bijeenkomsten. Deze zijn als voorbereiding op het ontvangen, van het sacrament van het Heilig Vormsel op vrijdagavond 27 november 2020. Lees meer…