Parochiekernen


 

 

Sint Elisabethparochie
Ook onze parochie is erkend als ANBI en onze publicatie hiervoor is ondergebracht bij het Bisdom Breda.
Het RSIN / fiscaalnummer nummer van de parochie is 823512496.

 

Laatste Nieuws


Geloven is het leven vieren, Lopend Vuurtje 2018.

 

Afgelopen zaterdag zijn we vanuit de Sint Elisabethparochie met enkele jongeren en ouders afgereisd naar Bergen op Zoom, voor ‘het Lopend Vuurtje’. Dit is een afwisselende dag speciaal voor alle vormelingen in het bisdom Breda. Met veel actie en soms heel stil ontdekken de vormelingen de kracht van de Heilige Geest. Ook voor hun ouders is er op deze dag een speciaal programma.

We begonnen deze dag met een eucharistieviering in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Celebrant in deze viering was Vicaris W. Wiertz; de bisschop was helaas ziek. In deze eucharistieviering stond de Heilige Geest centraal; in zang, en in de preek van de vicaris, waarin hij sprak over blazen in je hand en blazen in een zakdoek. Zo blaast ook de bisschop in de Goede Week over het Chrisma, waarbij hij bidt dat de geest van God neer mag dalen over het Chrisma. Chrisma, waar de vormelingen tijdens het Vormsel ook mee gevormd worden. De bisschop of een andere vormheer spreekt dan de woorden “Ontvang de zegen van de Heilige Geest, de gave Gods”.  De vicaris sloot de eucharistieviering af met de woorden “Geloven is het leven vieren”, waarna we allemaal “lang zal hij leven” voor een jarige zongen. De vormelingen gingen aansluitend naar het Juvenaat (middelbare school) waar hun eigen programma zou plaatsvinden en de ouders verhuisden naar een wijkcentrum voor een lunch en een programma speciaal voor de ouders en de begeleiders. Ouders en begeleiders kregen de boodschap mee: schep ruimte om te ontdekken wat de Benedictijnse wijze van leven en werken mogelijk voor de vormelingen en het gezin kan betekenen. Ook de jongeren begonnen in het Juvenaat met een lunch en daarna stond voor hen het vlammenspel op het programma. Dit waren opdrachten om met je hart – hoofd en handen in groepjes een parcours af te leggen. Dit werd gevolgd door een ‘meet en greet’ met vicaris P. Verbeek. De dag werd op het Juvenaat beëindigd met een spelshow door de vormelingen die in twee grote groepen werden verdeeld, met 10 spelers uit elke groep. Deze 10 spelers moesten zo snel mogelijk een 6-tal (ludieke) opdrachten uitvoeren. Tot slot was er een finale met een vragenronde over de opgedane kennis uit het vlammenspel. Daarna ontmoetten de ouders en begeleiders de jongeren weer in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes waar iedereen persoonlijk de zegen ontving van vicaris W. Wiertz of vicaris P. Verbeek.

Vanuit de Sint Elisabethparochie hebben we deze dag als heel bijzonder ervaren. Daarom ook een welgemeend ‘dankjewel’ voor de werkgroep Lopend Vuurtje.

Werkgroep voorbereiding Vormsel

 

Derde & vierde jongerenbijeenkomsten als voorbereiding op het Heilig Vormsel.

 MISSIE was het thema van de derde bijeenkomst.

We beginnen iedere bijeenkomst met een korte terugblik op de vorige bijeenkomst. Jezus, heeft een missie. Wat betekent dat een missie hebben? Wat is jullie missie? Waar droom je van? Hoe wil je dat jou toekomst eruit zal zien? De kinderen mogen op een half wit papier in het werkboekje hun droom uittekenen, de andere helft moeten ze nog even leeg laten. Al gauw zijn ze allemaal ijverig aan het tekenen en inkleuren de dromen worden uitgetekend. Daarna lezen we het Bijbelverhaal, Jezus heeft een missie.

De drie evangelieverhalen uit het werkboekje is een huiswerkopdracht, daar komen we de volgende week op terug. Daarna komen we terug op onze missies, onze dromen. Hoe denken jullie dat het in het rijk van God zal zijn. En wat zijn dan nog de dingen die in onze wereld veranderen moeten, waar gaat het nog mis? Daarna mogen ze op de andere helft van het witte vel papier hun droom voor deze wereld tekenen…

 

Vuur! Het thema van de vierde bijeenkomst.

We beginnen iedere bijeenkomst met een korte terugblik op de vorige bijeenkomst. Hebben ze thuis de drie korte evangelielezingen gelezen? Jezus vergaf mensen hun zonden, hij genas de zieken, en hij heeft zelfs mensen weer levend gemaakt. En….Jezus had zijn leerlingen beloofd dat de Heilige Geest zou komen. Maar niet hoe dat de heilige Geest zou komen ze werden erdoor verrast. Ze hadden niet verwacht dat het zo’n spectaculair zou zijn, dat de geest in de vorm van vuur zou komen! We staan stil bij wat het VUUR bij hen oproept en we maken een ELF over vuur. We lezen het Bijbelverhaal ‘De komst van de heilige Geest’. Daarna leggen we een grote vlam van karton op de grond. Kennen ze iemand die net als de leerlingen is aangeraakt door het vuur van de heilige Geest? En ze mogen een kaarsje aansteken en deze persoon vernoemen of aan hem/haar denken als ze hun kaarsje op de grote vlam zetten.

De volgende bijeenkomst is dinsdag 6 november.

Allerheiligen en Allerzielen in de Sint Elisabethparochie

Allerheiligen – Allerzielen

De maand november heeft in de kerk altijd een bijzonder begin: Allerheiligen op de eerste november en Allerzielen op de tweede november.

Op donderdag 1 november a.s. vieren we het feest van Allerheiligen. Elk jaar herdenkt de Katholieke Kerk alle heiligen, bekend en onbekend, en zowel heiligen mèt als heiligen zonder eigen feestdag. Het belangrijkste is dat zij door hun manier van leven een voorbeeld werden voor alle gelovigen.

Allerheiligen is één van de belangrijkere kerkelijke feesten. De oorsprong van Allerheiligen ligt al in de vierde of vijfde eeuw. Het was paus Gregorius IV die in 837 de eerste november uitriep tot algemene gedenkdag voor alle heiligen en martelaren.

Het hoogfeest van Allerheiligen vieren we in Hank op donderdagochtend om 09.30 uur en in Raamsdonksveer op donderdagavond om 19.00 uur.

Het hoogfeest van Allerheiligen is onlosmakelijk verbonden met Allerzielen. Op 2 november, de dag na Allerheiligen, worden jaarlijks alle overleden gelovigen herdacht en bijzonder degenen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn.

Allerzielen werd voor het eerst in 998 in de Franse Benedictijnerabdij te Cluny gevierd. Sinds de 13e eeuw kreeg die dag de naam Allerzielen en kwam Allerzielen op de liturgische kalender van de gehele Kerk.

De gedachtenis van Allerzielen vieren we in Raamsdonksveer op vrijdagavond 2 november om 19.00 uur. Na de viering wordt u uitgenodigd om – vrijblijvend – mee te gaan naar het parochiekerkhof. Na een gebed worden de graven door de priester gezegend en is er een moment van bezinning. U kunt dan eventueel een lichtje aansteken of bloemen neerleggen.

In Raamsdonk zal Allerzielen eveneens om 19.00 uur worden gevierd en in Hank om 20.00 uur. In Geertruidenberg zal er op donderdagavond 1 november om 19.00 uur een viering zijn, waarbij zowel Allerheiligen als Allerzielen wordt gevierd. In Dussen vindt de Allerzielenviering plaats op vrijdagavond om 18.30 uur en in Woudrichem om 19.00 uur.

Graag tot ziens bij de vieringen!

 

Bidden – Gebed / Getijdengebed Mariakapel O.L.V. Hemelvaart Raamsdonksveer

In ons alledaagse doen en praten is nog maar heel weinig stilte te vinden. Toch is stilte en bezinning heel belangrijk, want stilte laat een mens tot zichzelf komen. Bidden is het scheppen van stilte in ons dagelijks spreken. In die uitgesproken stilte stemmen wij in met Christus die tot de Vader bidt. Het getijdengebed (Brevier) is niet iets van priesters en religieuzen alleen. De viering van het gebed is ook iets van de hele gemeenschap. Het gemeenschappelijk gebed van de Kerk heeft o.a. vorm gekregen in het getijdengebed. In de komende weken willen wij in onze parochie aandacht besteden aan een aantal (vormen van) gebeden. Woensdag 31 oktober a.s. komen we om 19.30 uur in de Mariakapel (Raamsdonksveer) bij elkaar voor het bidden van de vespers (avondgebed), waarna we ons verplaatsen naar de pastorie (tegenover de kerk) om vervolgens  – onder het genot van een kopje koffie – inspiratie op te doen bij teksten die ons zijn overgeleverd. We vinden het fijn als u zich tevoren aanmeldt bij onze team-assistente (tel. 0162-511 551), maar uiteraard bent u ook welkom als u alsnog besluit aan te sluiten.

facebook_twitter

 Klik hier voor de digitale versie van De Elisabethbode herfst editie 2018