Aanmelden tienergroep; klik hier

Roepingen zondag 8 mei

Geplaatst op 19-04-2022 door Cinthia van den BiggelaarHet is gewaagd. In een tijd van oorlog en pandemie nadenken over waar je diep van binnen blij van wordt. In de afgelopen jaren klonken de woorden “ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd” door in onze roepingencampagne. Wat kan dat anders opleveren dan vreugde? Aan het begin van zijn pontificaat schreef paus Franciscus in zijn apostolische exhortatie Evangelii gaudium: “De vreugde van het Evangelie vervult het hart en het hele leven van hen die Jezus ontmoeten. Zij die zich laten redden door Hem, worden bevrijd van de zonde, de treurigheid, de innerlijke leegte, het isolement. Met Jezus Christus wordt de vreugde altijd geboren en herboren” (nr. 1). Wie aangestoken is door die vreugde kan niet anders dan deze doorgeven aan de mensen om hem heen. Niet enkel met woorden, maar van hart tot hart. En dan zullen we merken dat vreugde verbindt! De Kerk van de toekomst heeft mensen nodig die boodschappers van die vreugde willen zijn, echte vreugdebodes die mensen bij elkaar brengen rond de persoon van Jezus Christus. Het bisdom Breda werkt hier graag aan mee met materiaal en initiatieven, maar vertrouwt er ook op dat onze parochies en geloofsgemeenschappen meer en meer mogen uitgroeien tot plaatsen waar de vreugde van het Evangelie met elkaar gedeeld wordt, waar het gesprek over roeping wordt gevoerd en waar degenen die zich geroepen weten echt gehoord en gezien worden. U kunt daar ook een bijdrage aan leveren door te bidden om nieuwe roepingen. Sluit u aan bij de Diocesane Gebedskring voor roepingen en bid samen met honderden anderen dat de Heer de Kerk in onze regio mag zegenen met mensen, die ons voorgaan in Woord en Sacrament en die levende getuigen zijn van Gods liefde voor mensen. Voor opgave: Gebedskring voor roepingen Veemarkstraat 48 4811 ZH Breda gebedskringroepingen@bisdombreda.nl