Aanmelden tienergroep; klik hier

Informatie avond Heilig Vormsel klik hier

Uitvaarten

Het overlijden komt meestal onaangekondigd. Men denkt vaak pas na over de uitvaart wanneer het zover is. Binnen een paar uur moet dan een aantal belangrijke keuzes gemaakt worden. Onder andere of men een kerkelijke uitvaart wil of niet, wanneer en hoe.

Een kerkelijke uitvaart

Als parochie willen wij onze overleden parochianen een waardig en gelovig afscheid geven. Kiezen voor een kerkelijke uitvaart is kiezen voor een gelovig afscheid met woorden, gezangen en symbolen die eigen zijn aan de traditie van onze katholieke kerk. In onze parochie vinden uitvaarten bij voorkeur plaats  in de vorm van een viering van woord en gebed. In overleg kan er ook gekozen worden voor een eucharistieviering.

In sommige kernen kan de viering muzikaal verzorgd worden door het kerkkoor. Ook kan er gebruik gemaakt worden van cd-muziek die past in de context van het kerkgebouw en de liturgie.
Leden van het pastoraal team bereiden de uitvaart graag met u voor.

Het is mogelijk om als familie actief te participeren in de liturgie. Dit kan b.v. bij het ontsteken van de kaarsen, het uitspreken van een in memoriam, het lezen van de eerste lezing en/of de voorbede. Ook is het mogelijk om op de vooravond van een uitvaart een avondwake te houden. In bijzondere omstandigheden kan ook alleen een avondwake gedaan worden.

Overleg met de parochie

Als u een kerkelijke uitvaart wenst voor uw overledene, dan is het wenselijk de parochie daar zo spoedig mogelijk bij te betrekken. Dat kan door (zelf of via de uitvaartondernemer) contact op te nemen met de uitvaartcoördinator van de kern waar de uitvaart moet plaatsvinden. In overleg  worden dan datum en tijdstip voor de kerkelijke uitvaart en de eventuele avondwake vastgelegd, en kunnen verdere afspraken gemaakt worden.

Contact uitvaartcoördinatoren

RaamsdonksveerPaula Bossers06-51800804
RaamsdonkMia van Strien06-20842250
GeertruidenbergHarry Heesters06-41911594
HankEls van Velthoven06-40751179
DussenBertha Heijmans0416-391878
WoudrichemJeanne Olsthoorn06-51321138

Begraafplaatsen

De parochie heeft 5 begraafplaatsen. Voor meer informatie over de begraafplaatsen klik hier

Praktische aandachtspunten

  • Als nabestaanden een eigen boekje willen maken, dan kan dat in overleg met de voorganger (zij hebben veel teksten digitaal voorhanden). Realiseert u zich dat dit wel veel werk is.
  • De collecte tijdens de uitvaart is voor de pastorale zorg in onze parochie en voor misintenties voor de overledene.
  • Uit de collecte worden standaard tien misintenties aangeboden, te lezen binnen één jaar. Nabestaanden kunnen de data aangeven. Hiervoor kunt u contact opnemen met de kern waar de misintentie gelezen moet worden. voor adressen klik hier
  • De tarieven worden jaarlijks vastgesteld. (klik hier voor de tarieven)
  • Tijdens de Allerzielenviering is er bijzondere aandacht voor de overledenen van het afgelopen jaar. Nabestaanden ontvangen daarvoor tijdig een uitnodiging.