Aanmelden tienergroep; klik hier

Informatie avond Heilig Vormsel klik hier

Periodieke gift of Schenking

Het kan voordelig zijn om uw parochiebijdrage middels een periodieke gift of schenking te voldoen.
In zo’n geval sluit u een overeenkomst met de parochie waarin u vastlegt dat u gedurende 5 jaren elk jaar een bepaald bedrag aan de parochie schenkt. Dit bedrag is zonder meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Tot 2014 was hiervoor een notariële akte nodig. Indien de schenker dit wenst, is dit nog steeds mogelijk, maar aan het inschakelen van een notaris zijn kosten verbonden. Daarom geeft de parochie de voorkeur aan een zogeheten ‘onderhandse’ overeenkomst waarvoor de tussenkomst van een notaris niet nodig is.
Voor vragen over een periodieke gift of schenking kunt u terecht bij de penningmeester van de parochie. financien@separochie.nl