Aanmelden tienergroep; klik hier

Financiën

Om ervoor te zorgen dat de kerk haar plek kan blijven innemen in de samenleving, is de parochie mede afhankelijk van uw financiële bijdrage. De parochie ontvangt geen subsidie en daarom vragen wij aan parochianen dat ze actief een bijdrage leveren om de financiën van de parochie gezond te houden.

Indien u uw kerkbijdrage stop wilt zetten, hanteren wij een opzegtermijn van een kalendermaand. Uw automatische incasso zal dan per deze datum worden stopgezet. Het is niet mogelijk restitutie te ontvangen van de door u betaalde kerkbijdragen tot aan de datum van opzegging.

Er zijn verschillende manieren om de parochie financieel te steunen. Via onderstaande links kunt u hierover meer informatie vinden.

Aktie Kerkbalans
Geven zonder contanten
Periodieke gift of schenking

ANBI

De Sint Elisabethparochie is als onderdeel van het R.K. Kerkgenootschap in Nederland een ANBI-instelling, op grond van de groepsbeschikking voor de bisschoppenconferentie van de R.K. Kerkprovincie RSIN nummer 823512496. De parochiebijdrage en andere schenkingen en giften aan de parochie zijn daarom aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor een gewone gift geldt een drempel van 1% van het drempelinkomen. Voor een periodieke gift of schenking geldt deze drempel niet. Het kan dus voordelig zijn om uw parochiebijdrage middels een periodieke gift of schenking te voldoen
Klik op de onderstaande link voor de gegevens van de Sint Elisabethparochie zoals ze door het Bisdom zijn verzameld. https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Sint_Elisabethparochie.pdf