Aanmelden tienergroep; klik hier

Parochie

Over ons

De Sint Elisabethparochie  bestaat sinds 1 januari 2012 en is ontstaan uit een fusie van de voormalige parochies van Raamsdonk (H. Bavo), Raamsdonksveer I(Maria Hemelvaart) Geertruidenberg (H. Gertrudis), Hank (O.L.V. Onbevlekt Ontvangen), Dussen (H, Maria Geboorte) en Woudrichem (H. Joannes Nepomucenus)

In de parochie staan we samen voor ons geloof en dragen we op verschillende manieren en met diverse activiteiten de boodschap van Jezus Christus uit.

Missie en visie

In het Evangelie van Matteus, hoofdstuk 28, geeft Jezus zijn leerlingen een opdracht mee:
“Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.”

Als we naar de werkwoorden in deze zin kijken worden we gezonden om:

  • Er op uit te gaan;
  • Leerlingen te maken en hen te dopen (in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest);
  • Te onderhouden wat Jezus ons geleerd heeft;
  • In de wetenschap, in het vertrouwen dat Hij (door middel van de Heilige Geest, de Helper) met ons mee trekt.

Wat deze zending veronderstelt, is de overtuiging dat wij een boodschap voor de wereld hebben, dat we mensen tot leerlingen van Jezus wíllen maken en tot Christen wíllen dopen als onderdeel van de gemeenschap van de Katholieke Kerk, en dat dit een continue leerproces is in plaats van het doen van enkele ‘tentamens’, in het ontvangen van de sacramenten.
Zoals het leven een (leerproces)proces is van vallen en opstaan zo is het ‘leerling worden van Jezus’ dat ook. In dit proces gaan ervaring en kennis hand in hand. Een relatie met een persoonlijke God opbouwen is tevens lezen uit de Heilige Schrift en de Catechismus van de Katholieke kerk. Deze missie doordesemt al het pastoraat in de parochie. Bij alle activiteiten die er gebeuren.


Deze website geeft actuele informatie over onze parochie, over  de vieringen over de wijze waarop we actief bezig zijn met ons geloof.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website, dan horen we dat graag van u. U kunt dan  contact met ons opnemen.