Aanmelden tienergroep; klik hier

Huwelijk in de Kerk

Mensen gaan een weg door het leven. Daarbij houden ze elkaar vast. De meeste mensen kiezen voor één speciale partner om zich te binden. Als zij een huwelijk sluiten, kiezen ze soms ook voor een kerkelijk huwelijk. Zij zien als een hoogtepunt van hun huwelijk het verbond dat ze samen sluiten ten overstaan van God in de kerk, waar de priester of diaken hun huwelijk inzegent. Met hun jawoord dienen bruid en bruidegom dit sacrament eigenlijk aan elkaar toe.

In het sluiten van het huwelijk met elkaar geven mensen God zijn plaats in hun verbond.

Wilt u een ker­ke­lijke huwe­lijks­slui­ting, dan verzoeken wij u minstens 6 werkmaanden (dus de vakantiemaanden uitgesloten) vóór de gewenste huwelijksdatum contact op te nemen met de teamassistente telefoon: 0162- 511 551 (dinsdag tot en met vrijdag van 10:00-12:00 uur)
e-mail: teamassistente@separochie.nl ; hier kunt u ook terecht met uw vragen en krijgt u ook inlichting over de verschillende punten van het traject om kerkelijk te mogen trouwen.

In elk geval behoort men een doopbewijs van de eigen parochie te brengen zoals uw paspoort of identiteit bewijs; men behoort ook vrij zijn om te kunnen trouwen, d.w.z., niet eerder kerkelijk getrouwd. Deze en al de andere noodzakelijke en wezenlijke voorwaarden om kerkelijk te mogen trouwen krijgt u uitgelegd door de priester in het kennismakingsgesprek. Indien men voor de Kerk wil trouwen, dient men ook welwillend bereid te zijn om in elk geval tijdens de voorafgaande tijd (d.w.z., de maanden van de huwelijkscursus tot de huwelijksviering) concreet in de eigen parochiekerk aan de heilige Missen deel te nemen en ze bij te wonen. Voor vragen over een eventuele inzegening van personen van hetzelfde geslacht verwijzen we u graag naar het kantoor van het Bisdom Breda. Hierover kunt u ook volgende verklaring van de landelijke bisschoppen.

Wat kost een kerkelijk huwelijk?

Voor de kosten van een viering en de minimale hoogte van de parochiebijdrage klikt u hier op tarieven (punt 5 a. met erbij behorende opmerking).