Aanmelden tienergroep; klik hier

Heilig Doopsel

Dopen, niet zomaar een beslissing.
In het verleden werd een kind vrijwel meteen na de geboorte gedoopt. Tegenwoordig kiezen ouders meestal voor een later tijdstip. Het is ook niet meer vanzelfsprekend dát ouders kun kind laten dopen. Een kind laten dopen is een eigen beslissing van de ouders geworden. In onze tijd vraagt die beslissing meer bezinning en overleg dan vroeger.

Om beter inzicht te krijgen in de betekenis van de doop voor jezelf en jullie kind, is er een doopvoorbereiding voor ouders die hun kindje willen laten dopen. Deze bijeenkomst is bedoeld om even stil te staan bij de geboorte, het nieuwe leven, bij wat je je kind wilt meegeven en om samen te praten over de betekenis van de doop en de symboliek in de doopviering.

Door het sacrament van het Doopsel word je verbonden met God en alle andere christenen. Je wordt opgenomen in de Katholieke Kerk en we vragen God mee te gaan op je levensweg. Bij het dopen wordt er water over je hoofd gegoten onder aanroeping van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De dopeling wordt op het voorhoofd gezalfd met gewijde olie (Chrisma).

De Doop is het eerste van de zeven sacramenten van de Katholieke kerk.

Doop voor een kind aanmelden

Als u uw kind wilt laten dopen, vul a.u.b. eerst het doopformulier in en neem dan contact op met de parochie. Uw aanvraag wordt doorgegeven aan het pastoraalteam en daaruit zullen we contact met u opnemen om verdere afspraken te regelen. Het is belangrijk dat u zich minstens 2 maanden voor de gewenste doopmaand aanmeldt. Zodra u uw kind aangemeld hebt, kunt u aan de volgende voorbereidingsavond voor doopsel (catechese) deel nemen; de catecheseavond is verplicht voor ouders en liefst aanbevolen voor peters en meters; de catechese vindt elke tweede woensdag van de maand in Raamsdonksveer (parochiecentrum achter het Dela-gebouw) van 19.45 t/m 21.30u plaats. Hier krijgt u informatie over de betekenis van het doopsel voor uw kind, het verloop van de doopviering, en tevens tekent u het doopformulier; als u nog geen datum voor het doopsel ontvangen hebt, wordt het dan vastgesteld.

In onze parochie wordt op een beschikbare zondag gedoopt; de doop wordt meestal na afloop van de heilige Missen toegediend, d.w.z., ongeveer vanaf 12.20 tot 13 uur. De beschikbaarheid hangt ervan af of er na de heilige Missen al een ander doopsel aangemeld is of een andere activiteit gepland is. Daarom wordt, nadat u contact met ons neemt, samen gekeken naar een mogelijke vrije zondag voor de vaststelling van een doopdatum.

Het doopformulier kunt u onderaan deze pagina invullen en insturen.

Waar kunnen we ons kind laten dopen?

De doopviering kan gehouden worden in een van de kerken van onze parochie, waar uw voorkeur naar uitgaat. U kunt een eigen doopkaars gebruiken (zelf aanschaffen) of de doopkaars van de parochie ontvangen.

De kosten voor het doopsel is dit jaar vastgesteld op het bedrag van 156 euro.

Doop voor een volwassen persoon

Wanneer een volwassene gedoopt wenst te worden, behoort men hiervoor een traject van vorming te volgen om katholiek te worden. Hiervoor is het raadzaam met de priester een gesprek aan te gaan om verder samen te bespreken hoe men dit kan doen. Intussen kunt u hier wat inlichting winnen: katholiek worden.

  Stap 1: Gegevens dopeling

  Stap 2: Gegevens ouder/verzorger 1

  Stap 3: Gegevens ouder/verzorger 2

  Stap 4: Gegevens peter en meter

  Peter

  Meter

  Stap 5: Overige details

  Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees voor meer informatie hierover onze privacyverklaring.