Aanmelden tienergroep; klik hier

Heilig Doopsel

Doopsel, deur naar het geloof.

In het verleden werd een kind vrijwel meteen na de geboorte gedoopt. Tegenwoordig kiezen ouders meestal voor een later tijdstip. Het is ook niet meer vanzelfsprekend dát ouders kun kind laten dopen. Een kind laten dopen is een eigen beslissing van de ouders geworden. In onze tijd vraagt die beslissing meer bezinning en overleg dan vroeger.

Om beter inzicht te krijgen in de betekenis van de doop voor jezelf en jullie kind, is er een doopvoorbereiding voor ouders die hun kindje willen laten dopen. Deze bijeenkomst is bedoeld om even stil te staan bij de geboorte, het nieuwe leven, bij wat je je kind wilt meegeven en om samen te praten over de betekenis van de doop en de symboliek in de doopviering.

Door het sacrament van het Doopsel word je verbonden met God en alle andere christenen. Je wordt opgenomen in de Katholieke Kerk en we vragen God mee te gaan op je levensweg. Bij het dopen wordt er water over je hoofd gegoten onder aanroeping van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De dopeling wordt op het voorhoofd gezalfd met gewijde olie (Chrisma).

De Doop is het eerste van de zeven sacramenten van de Katholieke kerk.

Doop voor een kind aanmelden

Als u uw kind wilt laten dopen, vul a.u.b. eerst het doopformulier in en neem dan contact op met de parochie. Een van de leden van het pastoraalteam zal uw mail beantwoorden. Het is belangrijk dat u zich minstens 2 maanden voor de gewenste doopmaand aanmeldt; doopsels gebeuren alle maanden met uitzondering van juli en augustus. Zodra u uw kind aangemeld hebt, kunt u aan de volgende voorbereidingsavond voor doopsel (catechese) deel nemen; de catecheseavond is verplicht voor ouders en liefst aanbevolen voor peters en meters; de catechese vindt elke tweede woensdag van de maand – met uitzondering van juli en augustus – in Raamsdonksveer (parochiekantoor op Sint Joseflaan 3, 4941GP naast het Dela-gebouw) van 19.45 t/m 21.30u plaats. Hier krijgt u informatie over de betekenis van het doopsel voor uw kind, het verloop van de doopviering, en tevens tekent u het doopformulier; als u nog geen datum voor het doopsel ontvangen hebt, wordt het dan vastgesteld.

In onze parochie wordt op een beschikbare zondag gedoopt; hiervoor gebruiken we het rituaal voor doopsel van de katholieke Kerk met het parochieboek waarin dit rituaal staat. Het inbrengen van een persoonlijk woord zoals een gedicht of stuk muziek binnen de doopviering is bespreekbaar met leden van het pastoraalteam; u kunt het desgewenst bij het kennismakingsgesprek aangeven. Het knutselen of maken van eigen liturgische boekjes is niet toegestaan; wél is ’t mogelijk om op discrete wijze foto’s tijdens de doopviering te maken. De doop wordt meestal na afloop van de heilige Missen toegediend, d.w.z., ongeveer vanaf 12.20 tot 13 uur wordt aangevangen en duurt ongeveer 40 minuut. De beschikbaarheid hangt ervan af of er na de heilige Missen al een ander doopsel aangemeld is of een andere activiteit gepland is. Daarom wordt, nadat u contact met ons neemt, samen gekeken naar een mogelijke vrije zondag voor de vaststelling van een doopdatum.

Het doopformulier kunt u onderaan deze pagina invullen en insturen. Over de Verwerking van persoonsgegevens bij inschrijving na ontvangen Doopsel in de parochie maken we u volgens de AVG hierop attent.

Waar kunnen we ons kind laten dopen? Zijn er kosten aan verbonden?

De doopviering kan gehouden worden in een van de kerken van onze parochie, waar uw voorkeur naar uitgaat. U kunt een eigen doopkaars gebruiken (zelf aanschaffen) of de doopkaars van de parochie ontvangen.

De kost is een bijdrage aan de parochie als ondersteuning in haar functioneren; voor het doopsel (zie hiervoor 5.f.) is voor het jaar 2024 vastgesteld op het bedrag van 160 euro.

Doop voor een volwassen persoon

Wanneer een volwassene gedoopt wenst te worden, behoort men hiervoor een traject van vorming te volgen om katholiek te worden. Hiervoor is het raadzaam met de priester een gesprek aan te gaan om verder samen te bespreken hoe men dit kan doen. Intussen kunt u hier wat inlichting winnen: katholiek worden.

  Stap 1: Gegevens dopeling

  Stap 2: Gegevens ouder/verzorger 1

  Stap 3: Gegevens ouder/verzorger 2

  Stap 4: Gegevens peter en meter

  Peter

  Meter

  Stap 5: Overige details

  Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees voor meer informatie hierover onze privacyverklaring.