Aanmelden tienergroep; klik hier

Einde detachering diaken E. Bornhijm

Geplaatst op 08-12-2023 door Cinthia van den BiggelaarEinde detachering diaken Egbert Bornhijm

 

Sinds 2018 wordt het pastorale team en het parochiebestuur ondersteund door diaken Egbert Bornhijm. Dit gebeurde allereerst op verzoek van de toenmalige pastoor John van der Laer en is daarna voortgezet onder leiding van pastoor Federico Ceriani. Er werd duidelijk afgesproken dat gezien de omvang van het werk (0,3 fte) hij niet actief zou zijn in basispastoraat (vieringen, de bediening van de sacramenten, uitvaarten, enz.) omdat hij ook een veel omvattende bisdomtaak heeft. Nu het bestuur in het aantal leden is toegenomen, er ondersteuning is van de teamassistent Cinthia van den Biggelaar en er gezocht moet worden naar bezuinigingen om de financien op orde te krijgen, heeft het parochiebesuur het bisdom laten weten dat de ondersteuning kan worden beindigd per 1 januari 2024. We bedanken diaken Egbert voor al zijn inzet voor de parochie.