Aanmelden tienergroep; klik hier

Vieringen

In onze parochie zijn de officiële liturgische vieringen (Eucharistieviering) volgens een vast rooster

1e en 3e vrijdagavond van de maand om 18.30 uur hl. Mis in Dussen
Elke zaterdagavond 19.00 uur hl. Mis in Hank
1e en 3e zondagmorgen 9.15 uur hl. Mis in Woudrichem
2e en 4e zondagmorgen 9.30 uur hl. Mis in Raamsdonk
Elke zondagmorgen 11.00 uur hl. Mis in Raamsdonksveer

Gebedsvieringen:

Naast de Eucharistievieringen door een priester opgedragen en met uitreiking van de heilige communie, kunt u ook in Woudrichem en Raamsdonk aan Gebedsvieringen (zonder uitreiking van de heilige communie) deelnemen. Dezen worden door teams van vrijwillige voorgangers verzorgd en lopen ook naar een vast rooster met uitzondering van de zondagen waarop Palmzondag, Paaszondag, Pinksteren, Sacramentsdag, Maria’s hemelvaart, Kerstavond en 1ste Kerstdag vallen; dan zijn er enkel maar de heilige Missen in de hoofdkernen. In al de gewone zondagen geldt het dus:

2e zondag van de maand: 9.15uur: Woudrichem

4e zondag van de maand: 9.15uur: Woudrichem

5e zondag van de maand: 9.15uur Woudrichem: Mariaviering met rozenkransgebed

1e zondag van de maand: 9.30uur: Raamsdonk

3e zondag van de maand: 9.30uur: Raamsdonk

Bijzondere vieringen:

Enkele keren en bij gelegenheid van liturgische Hoogfeesten en kerkelijke Feesten wordt er soms ook een aparte Eucharistieviering opgedragen of een Gebedsdienst aangeboden, b.v. in de maanden van mei en oktober of bij het feest van een beschermheilige van onze kernen zoals sint Bavo in Raamsdonk.

Andere vieringen

Iedere 1e zaterdag van de maand 9.00 uur Mariaviering (Rozenkrans met erna aansluitend hl. Mis) in Raamsdonksveer
Iedere 1e vrijdag van de maand 15 uur stille aanbidding tot het Allerheiligste Sacrament des Altaars, afwisselend in Raamsdonk (oneven maanden) en Raamsdonksveer (even maanden)


Deelnemen aan de vieringen gebeurt op eigen risico