Aanmelden tienergroep; klik hier

Vieringen

In onze parochie zijn de officiële liturgische vieringen (Eucharistieviering) volgens een vast rooster

Elke zondagmorgen 11.00 uur hl. Mis in Raamsdonksveer
Elke zaterdagavond 19.00 uur hl. Mis in Hank
1e en 3e zondagmorgen 9.15 uur hl. Mis in Woudrichem
2e en 4e zondagmorgen 9.30 uur hl. Mis in Raamsdonk
1e en 3e vrijdagavond van de maand om 18.30 uur hl. Mis in Dussen

Naast de Eucharistievieringen door een priester opgedragen en met uitreiking van de heilige communie, kunt u ook in Woudrichem (tot september 2024) en Raamsdonk aan Gebedsvieringen (zonder uitreiking van de heilige communie) deelnemen. Dezen worden door teams van vrijwillige voorgangers verzorgd en lopen ook naar een vast rooster (zie a.u.b. hieronder) met uitzondering van de zondagen waarop Palmzondag, Paaszondag, Pinksteren, Sacramentsdag, Kerstnacht en 1ste Kerstdag vallen; dan zijn er twee heilige Missen; één boven het water (Hank of Woudrichem) en de tweede onder het water (Raamsdonksveer of Raamsdonk). Hiermee wordt de nadruk in het bijzonders op de hoogfeesten gelegd dat de Eucharistieviering voor de Kerk en alle katholieken de bron en hoogtepunt van het geloof is.

Buiten de bovengenoemde hoogfeesten om wordt ’t bij de volgende hoogfeesten ook een hl. Mis gevierd, namelijk: Hemelvaart des Heren en Maria’s Tenhemelopneming, Nieuwjaarsdag (het goddelijke Moederschap van Maria); Allerheiligen, Allerzielen. Nader inlichting over tijdstip en plaats ervan kunt u uit het vieringsrooster ontnemen.

Gebedsvieringen:

In al de gewone zondagen geldt het aldus:

2e zondag van de maand: 9.15uur: Woudrichem (tot september 2024)

4e zondag van de maand: 9.15uur: Woudrichem (tot september 2024)

5e zondag van de maand: 9.15uur Woudrichem: Mariaviering met rozenkransgebed (tot september 2024)

1e zondag van de maand: 9.30uur: Raamsdonk

3e zondag van de maand: 9.30uur: Raamsdonk

Bijzondere vieringen:

Enkele keren en bij gelegenheid van liturgische Hoogfeesten en kerkelijke Feesten wordt er soms ook een aparte Eucharistieviering opgedragen of een Gebedsdienst aangeboden, b.v. in de maanden van mei en oktober of bij het feest van een beschermheilige van onze kernen zoals sint Bavo in Raamsdonk en rond 9 juli omwille van de Martelaren van Gorcum in Hank.

Andere vieringen

In mei en oktober wordt ’t op de 1ste zaterdag van de maand 9.00 uur Mariaviering (Rozenkrans met erna aansluitend hl. Mis) in Raamsdonksveer.

In Dussen wordt op de 1ste en 3de vrijdag van mei en oktober de rozenkrans om 18 uur gebeden, waarna de viering van de hl. Mis.

In Raamsdonk wordt elke donderdag van mei om 15.30 uur de rozenkrans in de kerk gebeden; in oktober vindt ’t om 19 uur plaats.Deelnemen aan de vieringen gebeurt op eigen risico