Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie. Lees hier het hele bericht

Bestuur

De parochie heeft een parochiebestuur dat wordt gevormd door een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester. Het bestuur vergadert in principe de derde donderdag van de maand.

Voorzitter
Federico Ceriani, priester, pastoor en teamleider
06-17611528/ pastoor@sintelisabethparochie.nl

Vicevoorzitter en Waarnemend Penningmeester
Trudy Frickel
vicevoorzitter@sintelisabethparochie.nl

waarnemend secretaris en bestuurslid gebouwen
Paul Steenvoorde
secretaris@sintelisabethparochie.nl

Penningmeester
Vacature

Secretaris
vacature