Aanmelden tienergroep; klik hier

Bestuur

De Sint Elisabeth Parochie heeft een voltallige parochiebestuur dat wordt gevormd door een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester en overige bestuursleden. Het Kerkbestuur vergadert in beginsel de laatste woensdagavond van de maand.
bestuur@separochie.nl

Voorzitter
Federico Ceriani, Priester, Pastoor en Teamleider
pastoor@separochie.nl

Vicevoorzitster
Nelly de Meijer
vicevoorzitter@separochie.nl / n.demeijer@separochie.nl

Secretaris
Adriaan de Jongh
secretaris@separochie.nl / a.dejongh@separochie.nl

Penningmeester
Thomas A. Ros
penningmeester@separochie.nl / t.ros@separochie.nl

Bestuurslid
Vincent Schoen
v.schoen@separochie.nl