Aanmelden tienergroep; klik hier

Informatie avond Heilig Vormsel klik hier

Bestuur

De parochie heeft een parochiebestuur dat wordt gevormd door een Voorzitter, een Vicevoorzitter, een Secretaris en een Penningmeester. Het bestuur vergadert in principe de derde donderdag van de maand.
bestuur@separochie.nl

Voorzitter
Federico Ceriani, Priester, Pastoor en Teamleider
pastoor@separochie.nl

Vicevoorzitster
Nelly de Meijer
vicevoorzitter@separochie.nl / n.demeijer@separochie.nl

Secretaris en bestuurslid gebouwen
Vacant
secretaris@separochie.nl

Penningmeester
Thomas A. Ros
penningmeester@separochie.nl

Bestuurslid
Vacant