Aanmelden tienergroep; klik hier

Vormselviering 2021

Geplaatst op 01-12-2021 door Cinthia van den BiggelaarFoto: Anneke Moerenhout

Het sacrament van het heilig Vormsel: Kom, Heilige Geest!

Afgelopen maanden hebben zeven kinderen zich in twaalf catechese bijeenkomsten, en door het bijwonen van enkele eucharistievieringen voorbereid op het ontvangen van het sacrament van het Vormsel. Na het sacrament van boete en verzoening, waren ze er klaar voor. Vrijdag 26 november ontvingen 6 van de 7 vormelingen tijdens een mooie viering het sacrament van het Vormsel. Helaas kon een van de vormelingen vanwege corona niet aanwezig zijn in de viering.
Tijdens de viering vernieuwden de vormelingen eerst de doopbeloften, die bij het doopsel door de ouders is gedaan. Daarna spraken ze de geloofsbelijdenis uit en vervolgens vond de toediening van het vormsel plaats door Mgr. Liesen. De Bisschop sprak tijdens de handoplegging een gebed over de vormelingen uit waarin hij God vroeg; zend over hen de Heilige Geest, de Trooster. Schenk hun de geest van wijsheid en verstand, de geest van inzicht en sterkte, de geest van kennis, van ontzag en liefde voor uw naam. De vormelingen werden, terwijl hun ouders ieder een hand op de schouder van hun zoon of dochter hadden, gezalfd met heilig chrisma. Tijdens de zalving zei de bisschop: “Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.” Het sacrament van het Vormsel.

Van harte gefeliciteerd voor onze vormelingen, Reinout, Leonardo, Sara, Sabir, Tommy en Sophie.