Aanmelden tienergroep; klik hier

Informatie avond Heilig Vormsel klik hier

Doopbewijs aanvragen

Wat is een doopbewijs

Een doopbewijs is een officieel uitreksel uit het doopregister, waar precies op staat wat uw kerkelijke status is: gedoopt, gevormd, gehuwd of gewijd. Ook staan uw doopnamen, de namen van uw ouders, peter en meter erop.

Wanneer heb je een doopbewijs nodig?

Voordat je het sacrament van het Vormsel gaat ontvangen heb je een doopbewijs nodig. Nadat het Vormsel toegediend is zal de parochie een berichtje sturen naar de parochie waar je gedoopt bent, zodat ze het Vormsel kunnen aantekenen in het doopregister.

Voor u gaat trouwen moet u bij de parochie waar u gedoopt bent een doopbewijs aanvragen. Na het huwelijk stuurt de parochie waar u trouwt een berichtje naar de parochie waar u gedoopt bent, zodat ze uw huwelijk kunnen aantekenen in het doopregister.

Voordat een diaken zijn priesterwijding gaat ontvangen heeft ook hij een doopbewijs nodig, waaruit blijkt dat gedoopt en gevormd is en niet getrouwd is.

Na de doopviering wordt de naam van de dopeling (voornaam en doopnamen)in het doopboek of doopregister geschreven. Hierin staan ook de de doopdatum en de naam van de ouders en de namen van de peetouders worden vermeld.

Een doopbewijs aanvragen

Een doopbewijs moet je zelf aanvragen en let op, een doopbewijs is maar een half jaar geldig. Het doopbewijs mag daarom op de dag van uw Huwelijk of Vormsel nooit ouder zijn dan 6 maanden. Een oorkonde die op de dag van de doop meegegeven is aan ouders is dus geen doopbewijs

Als je in een van de kerken van onze parochie gedoopt bent, neem dan contact op met het secretariaat van de betreffende kern. Zij zullen je zo snel mogelijk een doopbewijs opsturen. (voor adressen klik hier)

Als je niet in een van de kerken van onze parochie bent gedoopt, ga dan na in welke kerk je bent gedoopt en in welke parochie deze is gelegen. Neem contact op met die parochie  om een doopbewijs op te vragen.
Mocht je zelf niet meer weten waar je gedoopt bent, dan weten je ouders dat, of staat het in hun trouwboekje.