Aanmelden tienergroep; klik hier

Doopbewijs aanvragen

Wat is een doopbewijs

Een doopbewijs is een officieel uittreksel uit het doopregister, waar precies op staat wat uw kerkelijke status is: gedoopt, gevormd, gehuwd of gewijd. Ook staan uw doopnamen, de namen van uw ouders, peter en meter erop.

Wanneer hebt u een doopbewijs nodig?

Voordat men het sacrament van de eerste Heilige Communie of het heilig Vormsel gaat ontvangen heeft men een doopbewijs nodig. Nadat het Vormsel toegediend is zal de parochie een bericht sturen naar de parochie waar u gedoopt bent, zodat ze het Vormsel kunnen aantekenen in het doopregister. Over de heilige Communie wordt ’t geen aantekening in het doopregister gemaakt.

Voor u gaat trouwen moet u bij de parochie waar u gedoopt bent een doopbewijs aanvragen. Na het huwelijk stuurt de parochie waar u trouwt een bericht naar de parochie waar u gedoopt bent, zodat ze de kerkelijke inzegening van uw huwelijk kunnen aantekenen in het doopregister.

Voordat een man als diaken of priester gewijd wordt, heeft hij ook een doopbewijs nodig, waaruit blijkt dat hij gedoopt en gevormd is en niet getrouwd is.

Na de doopviering wordt de naam van de dopeling (voornaam en doopnamen) in het doopboek of doopregister geschreven. Hierin worden het doopdatum en de naam van de ouders zoals die van de peetouders ook vermeld.

Een doopbewijs aanvragen: wat is nodig en hoe het te doen

Een doopbewijs moet men zelf aanvragen en let a.u.b. op, een doopbewijs is maar een half jaar geldig. De administratieve kost (zie hiervoor punt 7) bedraagt € 15.

Wilt u de doopbewijs in uw adres opgestuurd krijgen? dat kan; stuurt a.u.b. eerst samen met de aanvraag de betalingsbewijs van uw bank; bij de overmaking van het geldbedrag, let u a.u.b. goed op dat u in de omschrijving duidelijk vermeldt waarvoor het is, namelijk: ‘Aanvraag doopbewijs voor (eigen voor- en achternaam invullen)’. Wenst u het zelf af te komen halen? dat kan ook; dan kunt u desgewenst ook in contant bij het secretariaat betalen als u hem ontvangt (er is geen pin terminaal aanwezig).

Het doopbewijs mag daarom op de dag van uw Huwelijk of Vormsel niet ouder zijn dan 6 maanden. Een oorkonde die op de dag van het doopsel aan ouders meegegeven is, is dus geen doopbewijs.

Als u in een van de kerken van onze parochie gedoopt bent, neem dan contact op met het secretariaat van de betreffende kern. Zij zullen u zo snel mogelijk hierbij helpen (voor adressen klik hier).

Als u niet in een van de kerken van onze parochie gedoopt bent, gaat u a.u.b. dan na in welke kerk u bent gedoopt en in welke parochie deze is gelegen. Neem contact op met die parochie om aldaar een doopbewijs op te vragen.
Mocht men zelf niet meer weten waar men gedoopt was, dan weten de eigen ouders dat, of staat het meestal in hun trouwboekje.