Aanmelden tienergroep; klik hier

Foto’s afscheidsviering Kees Waas

Geplaatst op 04-05-2023 door Cinthia van den BiggelaarAfgelopen zondag 30 maart werd, na 21 jaar werkzaam te zijn geweest in onze parochie, in een plechtige Eucharistieviering afscheid genomen van pastoraal- werker Kees Waas. De viering was druk bezocht en er was een mooie muzikale ondersteuning van een samengesteld koor uit alle kernen van onze parochie. Namens het bestuur en pastoraal team heeft Trudy Frickel een woord van dank uitgesproken voor de trouwe dienstjaren van Kees, waarbij ook de Elisabeth roos werd uitgereikt aan hem. Na afloop van de viering was er gelegenheid tot een persoonlijk afscheid nemen van Kees in de Phoenix. Ook deze receptie werd druk bezocht door mensen die Kees een warm hart toedragen. We danken Kees voor zijn trouwe dienstverband en betrokkenheid als pastoraal- werker in onze parochie en wensen hem en zijn vrouw alle goeds en Gods Zegen toe in zijn nieuwe levensfase.