Aanmelden tienergroep; klik hier

Geloofsverdieping

Er zijn meerdere websites waar men de kerkelijke documenten kan vinden en lezen:

1. Heilige Schrift in het Nederlands

2. Kerkelijke Documenten

3. Katholieke Catechismus

4. Heilige Schrift in het Engels, Grieks, Latijns

5. Bijbel Nederlands – Latijns

6. Canisius Bijbel in het Nederlands (PFD bestand)

7. Duitse Bijbels

Het Sint Franciscuscentrum

Het Sint Franciscuscentrum is onderdeel van het bisdom van Breda. Het centrum richt zich op vorming, toerusting en diaconale actie.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen vorming en toerusting.
Vorming is meer persoonsgericht, toerusting is taakgericht. Bij alles staat het geloof voorop.

Daarnaast initieert en ondersteunt het SFC diaconale activiteiten in de parochies voor bijvoorbeeld mensen zonder werk, kansarme jongeren en vluchtelingen. Het SFC schakelt hulp in van deskundigen uit parochies of van elders, op projectmatige basis.

Klik hier voor de website en het laatste nieuws van het Sint Franciscus Centrum