Klik hier voor de brochure over de miniconferentie Missionaire Parochie op 25 maart a.s. in Veenendaal

Geloofsverdieping

Het Sint Franciscuscentrum

Het Sint Franciscuscentrum is onderdeel van het bisdom van Breda. Het centrum richt zich op vorming, toerusting en diaconale actie.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen vorming en toerusting.
Vorming is meer persoonsgericht, toerusting is taakgericht. Bij alles staat het geloof voorop.

Daarnaast initieert en ondersteunt het SFC diaconale activiteiten in de parochies voor bijvoorbeeld mensen zonder werk, kansarme jongeren en vluchtelingen. Het SFC schakelt hulp in van deskundigen uit parochies of van elders, op projectmatige basis.

Klik hier voor de website en het laatste nieuws van het Sint Franciscus Centrum


In september 2022 zal de Alpha worden aangeboden die zich richt op betrokken en niet betrokken mensen binnen de parochie