Aanmelden tienergroep; klik hier

Heilig Vormsel

Het heilig Vormsel bevestigt de doop. In het heilig Vormsel wordt uitgedrukt dat de Geest van Jezus Christus geschonken wordt, als een steun in je eigen menswording. Het heilig Vormsel wordt toegediend door een vormheer, dit is vaak de bisschop, maar kan ook een vicaris van het bisdom zijn of de pastoor van de eigen parochie hiervoor afgevaardigd.

In onze parochie wordt aan het eind van de lessen gevormd; in het volgend schooljaar 2024-25 is de vormselviering rond de maand januari/februari gepland. De voorbereiding op het Vormsel begint met een informatieavond in juni/juli. Hiervoor ontvangt u (via de school) een uitnodiging. U kunt rustig ook zelf via onze website zich hiervoor aanmelden; kijkt u a.u.b. eronder. Na de informatieavond volgt de aanmelding van de vormelingen; de lessen vangen meestal in september aan tot vlak voor de vormselviering.

Aan het begin van het schooljaar  start dan het voorbereidingstraject met om de week catecheselessen voor de vormelingen en een aantal ouderbijeenkomsten, het maandelijkse bijwonen van Eucharistievieringen en minstens eenmaal een moment van boete en verzoening in het sacrament van de biecht. Ook huisbezoeken, bij de gezinnen van de aangemelde vormelingen, door één van de leden van het pastorale team, hoort erbij.


Voor meer informatie kijk op de pagina: aanmelden vormsel

Foto: vormelingen 2021 (Anneke Moerenhout)