Aanmelden tienergroep; klik hier

Heilig Vormsel

Het heilig Vormsel bevestigt de doop. In het heilig Vormsel wordt uitgedrukt dat de Geest van Jezus Christus geschonken wordt, als een steun in je eigen menswording. Het heilig Vormsel wordt toegediend door een vormheer, dit is vaak de bisschop, maar kan ook een vicaris zijn of de pastoor van de eigen parochie.

In onze parochie wordt (meestal) eind november gevormd. De voorbereiding op het Vormsel begint met een informatieavond in juni/juli. Hiervoor ontvangt u (via de school) een uitnodiging. Na deze informatievond volgt de aanmelding van de vormelingen.

Aan het begin van het schooljaar  start dan het voorbereidingstraject met bijna wekelijks catecheselessen voor de vormelingen en een aantal ouderbijeenkomsten, het bijwonen van eucharistievieringen en tweemaal een moment van boete en verzoening. Ook bezoeken binnen en buiten de kerk vormt onderdeel van de voorbereiding.

Voor meer informatie kijk op de pagina: aanmelden vormsel

Foto: vormelinigen 2021 (Anneke Moerenhout)