Download hier het hele parochieplan 2020 – 2025.

Alpha

De start van de Alpha wordt verschoven,
De planning is nu om in september 2022 de cursus op te starten

Aanmelden kan via info@separochie.nl