Aanmelden tienergroep; klik hier

Sacramenten

De Rooms-Katholieke Kerk kent zeven Sacramenten. In deze zeven Sacramenten ontmoet de gelovige Christus zelf. Door de Sacramenten raakt Hij mensen en verandert hen ten goede.  De Sacramenten zijn te verdelen in drie groepen:

  • Drie Sacramenten als een soort initiatie in het geloof: het Heilig Doopsel, de Heilige Eucharistie en het Heilig Vormsel.
    Als je gedoopt bent, ben je ‘ingelijfd’ in de kerk, hoor je erbij. Toch is het pas volledig te noemen als je ook deelneemt aan de Heilige Eucharistie (als je je Eerste Heilige Communie hebt gedaan) en als je gevormd bent;
  • De twee Sacramenten die de levenskeuzes van mensen uitdrukken en hun verbondenheid met God en met elkaar: het Huwelijk en het Priesterschap.
  • Twee Sacramenten die mensen bijstaan op hun levenspad, ook in het verdriet en de moeite die ze meemaken: het Sacrament van Boete en Verzoening, de Biecht, en het Sacrament van de Ziekenzalving.