Aanmelden tienergroep; klik hier

Sacramenten

De Rooms-Katholieke Kerk kent zeven heilige Sacramenten. In deze zeven heilige Sacramenten ontmoet de gelovige Jezus Christus zelf. Door de Sacramenten raakt de Heer Jezus Christus de mensen en verandert hen ten goede om heilig te worden.  De Sacramenten zijn te verdelen in drie groepen:

  • Drie Sacramenten als een soort inwijding (initiatie) in het geloof: het Heilig Doopsel, de Heilige Eucharistie en het Heilig Vormsel.
    Als je gedoopt bent, ben je ‘ingelijfd’ in Gods Kerk, hoor je erbij. Toch is het pas volledig te noemen als je ook deelneemt aan de Heilige Eucharistie (als je je Eerste Heilige Communie hebt gedaan) en als je gevormd bent.
  • De twee Sacramenten die de levenskeuzes van mensen uitdrukken en hun verbondenheid met God en met elkaar: het Huwelijk om een gezin te stichten en het Priesterschap om Gods volk te bedienen.
  • Twee Sacramenten die mensen bijstaan op moeilijke momenten van hun levenspad, dus als geestelijke geneesmiddel bij fouten en misstappen om ze te herstellen in het Sacrament van Boete en Verzoening (Biecht); en ook in het verdriet en de moeite bij ernstige ziekte of als men op het sterfbed ligt in het Sacrament van de Ziekenzalving.