Aanmelden tienergroep; klik hier

Tarieven

Tarieven 2023

Tarieven voor diensten jaar 2023

Op advies van het Bisdom worden de tarieven voor kerkelijke diensten als volgt vastgesteld:

Parochiefonds


Advies parochiebijdrage volgens 1% minimum inkomen € 156,00.-

Diensten
– Kerkdienst bij huwelijk € 690,00 *
– Kerkdienst bij uitvaart  € 690,00 **
– Kerkdienst bij jubileum € 345,00
– Dienst in het crematorium of op de begraafplaats, zonder voorafgaande kerkdienst € 460,00
– Avondwake zonder aansluitende kerkdienst of een dienst in het crematorium € 345,00
– Dopen, Eerste Communie en Vormsel bijdrage door ouders € 156,00 **

Diversen
– Gebedsintenties tijdens Godsdiensten (stipendia) € 12,00

* Huwelijken:
De parochiebijdragen over de voorgaande drie jaren worden in mindering gebracht op het tarief, met een maximum van € 468,00. Dit geldt voor persoonlijke bijdragen van de bruidegom of bruid waarnaar zij woonachtig zijn; d.w.z., wonen zij al samen of in eigen adres buiten de ouders om, dient de jaarlijkse bijdrage aan de parochie vanuit dat adres te stammen. De eventuele bijdragen van eigen ouders (of vanuit het ouderlijk huis) van bruidegom of bruid kunnen verrekend worden enkel maar als hij of zij nog in dat huis woonachtig zijn.

** Dopen, eerste communie, vormsel en uitvaarten:
In oktober 2022 heeft het Bisdom weer met een formele mededeling bevestigd dat de zogenaamde ‘reductieregeling’ inzake de sacramenten van Doopsel, Eerste Heilige Communie, Heilig Vormsel zoals voor Uitvaarten met ingang van 1 januari 2018 vervallen is.

Het is dus niet meer mogelijk om op basis van eerdere bijdragen een ‘korting’ (zogenaamde toepassing van de ‘reductieregeling’) te geven op de kosten noch terug of uit te betalen voor kerkelijke diensten zoals Doopsel, Eerste Heilige Communie, Heilig Vormsel en religieuze Uitvaarten in een parochiekerk of crematorium aula.

Klik hier voor een uitprintbare PDF-versie van de tarieven 2023