Aanmelden tienergroep; klik hier

Bisdom Breda raadpleegt de gelovigen voor een ‘synodale Kerk’

Geplaatst op 30-09-2021 door Cinthia van den BiggelaarPaus Franciscus vraagt alle bisdommen in de wereld om de gelovigen te raadplegen in voorbereiding op de algemene bisschoppensynode in 2023. De synode heeft als thema “Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie, missie”. Dit drukt een manier uit van gezamenlijk op weg gaan, die kenmerkend zou moeten zijn voor christenen. Het doel van de synode is om de zending van de Kerk verder te verstevigen. Het bisdom Breda is bezig een eigen visie op de toekomst te ontwikkelen, onder het motto ‘missionaire Kerk’. Die visie blijkt voor een belangrijk deel samen te vallen met het thema van de synode.

Luisteren

De voorbereiding op de synode in het bisdom Breda loopt van medio oktober tot eind februari 2022. Centraal staat de consultatie. Bisschop Liesen en zijn vicarissen gaan luisteren naar gelovigen uit de verschillende geledingen en gremia. De vragen die aan de orde zullen komen, zijn gebaseerd op een vragenlijst uit Rome, toegespitst op de eigen situatie van het bisdom. De consultatie wordt ingeluid met een openingsviering op zondag 17 oktober in de basiliek van Oudenbosch. Op basis van de verslagen van de luisterronde maakt bisschop Liesen een synthese. Deze zal besproken worden op de afsluitende presynodale bijeenkomst, gepland op 14 januari 2022, die het hoogtepunt moet worden van de diocesane onderscheiding. Een belangrijke vraag daarbij zal zijn: “Wat zegt de heilige Geest tot de Kerk in ons bisdom?”

Breda en Rome

In de vervolgfases worden presynodale bijeenkomsten gehouden per werelddeel. De resultaten uit de eerste twee fases worden verwerkt in het zogeheten “instrumentum laboris” dat gebruikt wordt tijdens de bisschoppensynode in Rome. Het is dus niet onmogelijk dat de inbreng van de gelovigen van het bisdom Breda wereldwijd gehoord wordt.

Speciale uitgave nieuwsbrief

Vanwege het grote belang van de synode brengt het bisdom Breda in oktober een speciale editie van de nieuwsbrief uit, waarin het synodale proces nader wordt toegelicht. Bisdom Breda raadpleegt de gelovigen voor een ‘synodale Kerk’

Deze speciale editie van de nieuwsbrief kunt u hier downloaden