Aanmelden tienergroep; klik hier

Geven zonder contanten

Vanaf de kerst 2020 is het mogelijk om op een nieuwe manier deel te nemen aan de collecte tijdens of na de dienst. We zijn namelijk gestart met Givt en daarmee kan je naast contant geld ook met je smartphone geven.

Voor steeds meer mensen is het minder vanzelfsprekend om contant geld bij zich te hebben. Dat is eigenlijk ook niet zo vreemd, want bijna overal kan je met een pinpas betalen. Met dit in gedachten is Givt ontstaan.

Hoe werkt het?

De oplossing van Givt werkt met een smartphone, een Apple of een Android, en een Givt-zender in de collectezak of -mand. De gever geeft in de Givt-app aan hoeveel hij of zij wil geven en haalt de telefoon langs de zender in de mand of zak en de gift is gedaan. Het lijkt daarom heel erg op geven met contant geld.
Ook is het mogelijk om te geven door het scannen van een (Givt-)QR-code of, wanneer je thuis op de bank zit, door je doel te selecteren uit een lijst in de app.
Het systeem is zo gemaakt dat er geen internetverbinding nodig is tijdens het geven, wel moet bluetooth ingeschakeld zijn.
Net als bij contant geld blijft de gever anoniem, zodat de penningmeester niet kan zien hoeveel iemand heeft gegeven.
Een voordeel van geven met Givt is dat iedere gebruiker elk jaar in de app een overzicht kan opvragen van al zijn giften aan ANBI-geregistreerde organisaties. Dit overzicht wordt bij de belastingaangifte door de belastingdienst geaccepteerd.

Indien u uw kerkbijdrage stop wilt zetten, hanteren wij een opzegtermijn van een kalendermaand. Uw automatische incasso zal dan per deze datum worden stopgezet. Het is niet mogelijk restitutie te ontvangen van de door u betaalde kerkbijdragen tot aan de datum van opzegging. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleent.

Wat heb je nodig om te geven met de smartphone?

Om te geven met Givt heb je natuurlijk een smartphone nodig (Android of iOS) met daarop de Givt‐ app. Je kunt na het downloaden je e-mailadres invoeren en meteen beginnen met geven. Je verdere registratie kan je op een later moment afronden.
Bij je registratie vul je een aantal persoonlijke gegevens in (denk hierbij aan je adres, mobiele nummer en bankrekeningnummer). Ook geef je een machtiging af zodat het collectegeld van je rekening kan worden afgeschreven.
De Givt-app is zo ontworpen dat je makkelijk door dit proces wordt geleid.

Zoek in de App Store of op Google Play naar Givt of ga naar www.givtapp.net/download.
Helaas zijn er ook aan deze wijze van collecteren kosten verbonden. Wij vragen u daarom vriendelijk om een collecte-inleg van minimaal € 0,50. Mocht dit bedrag een probleem zijn dan kunt u bijvoorbeeld ook een keer per maand of om de paar weken meedoen.

Met Givt is onze parochie klaar voor de toekomst en kunnen we gewoon aan de collecte blijven geven. De Parochie dankt u hartelijk voor uw bijdrage in de collecte.

De QR-code: