Aanmelden tienergroep; klik hier

Informatie avond Heilig Vormsel klik hier

Katholiek worden

Veel mensen zijn aan het begin van hun leven gedoopt en zo katholiek geworden. Gaandeweg hebben ze dan binnen de kring van parochie en gezin leren geloven. Anderen komen pas veel later in aanraking met het geloof en overwegen toe te treden tot de rooms-katholieke kerk.

U kunt zich op elke leeftijd aansluiten bij de Katholieke kerk. De officiële opname in de katholieke kerk gebeurt op verschillende manieren, afhankelijk van uw voorgeschiedenis. Het proces waardoor volwassenen worden opgenomen in de Katholieke Kerk zijn de zogenaamde initiatieriten. De initiatie is verbonden aan drie sacramenten: het H. Doopsel, het H. Vormsel en de eerste H. Communie of Eucharistie.

Bent u al gedoopt dat hoeft dit natuurlijk niet nogmaals gedaan te worden. Bent u nog niet gedoopt dan verloopt de opname normaal gesproken in een aantal fases.

Voorbereiding

Voor de voorbereiding zijn vijf punten belangrijk:

  • De kennismaking met de heilige Schrift. De Bijbel verhaalt hoe God door de geschiedenis heen met mensen op weg gaat, tot op de dag van vandaag. Geloofsleerlingen leren de heilige Schrift lezen, niet als een cultureel interessant boek, maar als het Woord van God dat tot hen gericht is.
  • Het leven als Christen. Christen zijn is iets van hoofd, hart en handen, het omvat het hele leven. De manier waarop je dan ook als gelovige in het leven staat, de keuzes die je maakt, je visie op maatschappelijke gebeurtenissen, je omgaan met mensen dichtbij en veraf, wordt bepaald door het christelijk geloof.
  • Het contact met de geloofsgemeenschap. Alleen kun je niet christen zijn. Het christelijk geloof wordt levend in gemeenschappen die dit geloof beleven, vieren en doorgeven. Een bijzonder moment van ontmoeting is de Eucharistie, het hoogtepunt van de christelijke gemeenschap.
  • Het ontdekken en leren over de liturgie en de sacramenten.
  • Het gebed. Tijdens het bidden wordt de relatie met God diep beleefd.

Meer weten?

Wanneer u er over nadenkt om katholiek te worden, willen wij u daar graag bij begeleiden. U kunt contact opnemen voor een persoonlijk en oriënterend gesprek met Pastoor Federico Ceriani via de teamassistente; 0162- 511 551 of info@separochie.nl