Aanmelden tienergroep; klik hier

Informatie avond Heilig Vormsel klik hier

Team

Het pastoraal team bestaat uit de volgende personen:

Federico Ceriani, Pastoor, Teamleider
0162- 511 551 / pastoor@separochie.nl

Eindverantwoordelijk priester voor zowel bestuurlijke als pastorale zaken in de parochie. Eerst aanspreekbare Pastoor voor alle parochiekernen.

Kees Waas, pastoraal werker
06-10695818 / k.waas@separochie.nl

Op 30 april 2023 nam Kees in de kerk van Hank afscheid als Pastoraal Werker in onze parochie. Hij blijft nog de leden van het pastoraal team tot zijn pensionering op 7 juli helpen.

Egbert Bornhijm, diaken
0162-511 551 / e.bornhijm@separochie.nl

Egbert is vanuit het Bisdom gedetacheerd in de parochie, ter ondersteuning van Pastoor Ceriani en voor de kerkopbouw en bestuurlijke zaken.

Het pastoraal team wordt ondersteund door:


Cinthia van den Biggelaar, Teamassistente
0162- 511 551 (maandag tot en met donderdag van 9:00-16:00) / teamassistente@separochie.nl

Per 1 mei 2023 is Cinthia van den Biggelaar werkzaam als Teamassistente. Zij verricht ondersteunende taken voor het pastorale team op zowel catechetisch als organisatorisch vlak. Tevens is ze het eerste aanspreekpunt namen het pastorale team voor alle kernen.

Margreet van Halderen , Financiële Administratie
0162-511551 / m.vanhalderen@separochie.nl

Margreet werkt alweer 6 jaar voor onze parochie. Zij beheert op centraal niveau de financiën. Zij verzorgt de gehele financiële administratie van de parochie.