Aanmelden tienergroep; klik hier

Team

Het pastoraal team bestaat uit de volgende personen:

Federico Ceriani, Pastoor, Teamleider
0162- 511 551 / pastoor@separochie.nl

Eindverantwoordelijke priester voor zowel bestuurlijke als pastorale zaken in de parochie. Eerst aanspreekbare pastor voor alle parochiekernen.

Egbert Bornhijm, Diaken
0162-511 551 / e.bornhijm@separochie.nl

Diaken Egbert is vanuit het Bisdom gedetacheerd in onze parochie, ter ondersteuning van Pastoor Ceriani en voor de kerkopbouw en bestuurlijke zaken.

Het pastoraal team wordt ondersteund door:


Cinthia van den Biggelaar, Teamassistente
0162- 511 551 (dinsdag tot en met vrijdag van 9:00-16:00 uur) / teamassistente@separochie.nl

Cinthia werkt als teamassistente. Zij verricht ondersteunende taken voor het pastorale team. Zij ondersteunt de priester op catechetisch niveau. Tevens ondersteunt zij de kerkopbouw samen met de diaken. Zij is het eerste aanspreekpunt namens het pastorale team voor alle kernen.

Margreet van Halderen, Financiële Administratie
0162-511 551 / m.vanhalderen@separochie.nl / financien@separochie.nl

Margreet heeft ontslag genomen van haar werk in onze parochie; zij werkt nog bij ons tot 27 september 2023. Na haar vertrek zal het kerkbestuur op een andere wijze de financiën op centraal niveau beheren.