Aanmelden tienergroep; klik hier

Team

Het pastoraal team bestaat uit de volgende personen:

Federico Ceriani, Pastoor, Teamleider
0162- 511 551 (maandag afwezig) / pastoor@separochie.nl

Eindverantwoordelijke priester voor zowel bestuurlijke als pastorale zaken in de parochie. Eerst aanspreekbare pastor voor alle parochiekernen.

Egbert Bornhijm, Diaken
e.bornhijm@separochie.nl

Diaken Egbert was vanuit het Bisdom meerdere jaren ter ondersteuning van de pastoor en voor kerkopbouw en bestuurlijke zaken gedetacheerd in onze parochie. Vanaf januari 2024 zal hij bij gelegenheid hier en daar even helpen of aanwezig zijn maar dan vanuit zijn algemene functie in het Bisdom ter ondersteuning van alle priesters in hun pastoraat.


Cinthia van den Biggelaar, Teamassistente / pastoraal projectmedewerker voor catechese en kerkopbouw

0162- 511 551 (maandagen afwezig) teamassistente@separochie.nl

Cinthia werkt als teamassistente en op de gebieden catechese, kerkopbouw en familie pastoraat. Zij verricht taken voor en namens het pastorale team. Zij ondersteunt de priester op catechetisch niveau en familie pastoraat. Tevens ondersteunt zij de kerkopbouw in alle kernen. Zij is het eerste aanspreekpunt namens het pastorale team voor alle kernen.