Aanmelden tienergroep; klik hier

De Heilige Eucharistie

Het allerheiligste Sacrament (Mysterie) van ons geloof

De Heilige Eucharistie of Heilige Communie is hoogtepunt en bron van het katholieke geloof. Daarom heet dit sacrament ook het Allerheiligste Sacrament des altaars, juist omdat hier treft men niet enkel Gods genade, maar Hemzelf die de bron van alle genade is. Van oudsher wordt de Eucharistie ook genoemd: het Geheim of Mysterie van ons geloof; deze drie woorden, namelijk Sacrament, Mysterie en Geheim zinspelend op het feit dat men hierin de kern van ons geloof aanraakt, juist omdat daarin Jezus Christus zelf werkelijk aanwezig is en erdoor de mens tegemoet komt.

Al sinds de woorden van Jezus zelf op Witte Donderdag bij het Laatste Avondmaal doen zijn leerlingen (bisschoppen en priesters) wat Hij gezegd heeft: zij consacreren het brood en de wijn en spreken daarbij zijn eigen woorden: ‘Neemt en eet, dit is mijn Lichaam (…) neemt en drinkt, dit is mijn Bloed (…) doe dit tot gedachtenis aan Mij’. In de eucharistische gaven ontmoeten we daadwerkelijk de Heer Jezus, God de Zoon. Het sacrament van de Heilige Eucharistie is nog het meest van alle sacramenten het grote ‘Mysterie van het geloof’. De christenen die waardig ertoe naderen ontvangen er het Lichaam en Bloed van de Heer Jezus en zo deelt men ten volle in zijn verlossend Offer ten eeuwigen leven.

Zoals Jezus tegen zijn leerlingen zei: “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt blijft in Mij en Ik in hem” (Joh. 6, 56). Tijdens de consecratie, spreekt de bisschop of priester de heilige instellingswoorden uit over de gaven van de offerande (brood en wijn) waardoor beide elementen inwendig veranderen in hun wezen om onder de gedaanten van brood en wijn de geheimvolle maar werkelijke aanwezigheid van de Heer Jezus tegenwoordig te stellen. Zo is zijn de geconsacreerde gaven nu werkelijk het Lichaam en Bloed van Christus geworden. Sint Johannes Damascenus schreef: “Het brood en de wijn zijn niet een voorafbeelding van het Lichaam en Bloed van Christus – volstrekt niet! – maar het vergoddelijkt Lichaam van de Heer. Want de Heer heeft zelf gezegd: ‘Dit is mijn Lichaam’; niet dit is de voorafbeelding van mijn Lichaam, maar Mijn Lichaam. En niet, dit is een voorafbeelding van mijn Bloed, maar Mijn Bloed”. Dit is het geheim van het geloof, namelijk dat onder de gedaanten van brood en wijn leeft de aanwezigheid van Christus de Heer; dus, geen symbool noch teken noch evenmin zinnebeeld, maar werkelijkheid present op een geheimvolle wijze onder ons.

De voorbereiding op het sacrament van de Eerste Heilige Communie vindt plaats in de parochie en is voor de communicanten en de ouders; d.w.z., programma van communielessen en ook ontmoetingen van catechese voor ouders. Want geloven is niet iets van de Kerk alleen, maar start thuis in het gezin en de ouders zijn de eerste aanspreekbare personen voor de religieuze opvoeding van hun kinderen gelijk zij in de doopbeloften aan God over hun eigen kind beloofd hebben. Het is daarom wezenlijk dat ook ouders meewerken aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Samen – ouders en pastoraalteam van de parochie – kunnen we kinderen laten ervaren dat zij door de Heilige Communie dichter bij de Heer Jezus Christus komen en dieper bij zijn Kerk horen.


Eerste Heilige Communie juli 2023Voor meer informatie:
Cinthia van den Biggelaar: 0162- 511 551 (dinsdag tot en met vrijdag van 10:00-12:00 uur) / werkgroep.catechese@separochie.nl
Indien uw kind nog niet het heilig Doopsel heeft ontvangen, dan is dit natuurlijk ook nodig én zeker mogelijk. Dit kunt u aangeven bij de aanmelding.


Wat kost het?
Voor de Eerste Heilige Communie wordt de parochiebijdrage gevraagd van minstens één jaar. Dit bedrag zal is voor 2024 door het bisdom Breda gezet op euro’s 160.

Aanmeldformulier Eerste Heilige Communie