Aanmelden tienergroep; klik hier

Informatie avond Heilig Vormsel klik hier

Eerste communie

De Eerste Communie is het sacrament van de Eucharistie. De eucharistie is hoogtepunt en bron van het katholieke geloof.

Al sinds de woorden van Jezus zelf doen de christenen wat Hij gezegd heeft: ze breken het brood en delen de wijn en spreken daarbij zijn eigen woorden: ‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam (…) neemt en drinkt, dit is mijn bloed (…) doe dit tot mijn gedachtenis’. Dit is mijn lichaam en bloed, zei Jezus en zo hebben christenen dat ook ervaren. In de eucharistische gaven ontmoeten ze Jezus. Het sacrament van de eucharistie is misschien nog het meest van alle sacramenten het grote ‘mysterie’. De mensen delen samen het hemels Brood dat voor ze gebroken wordt. ‘Communie’ is een mooi woord: het aspect van samen kerk zijn wordt daardoor benadrukt. Ieder heeft deel aan de aanwezigheid van Christus en in Hem zijn de mensen met elkaar verbonden.

De voorbereiding op dit feest vindt plaats in de parochie en is voor de communicanten en de ouders. Want geloven is niet iets van de kerk alleen, maar start thuis in het gezin. Het is daarom belangrijk dat ook ouders meewerken aan de voorbereiding op de Eerste Communie. Samen kunnen we kinderen laten ervaren dat ze door de Communie meer en meer bij de kerk gaan horen en mee mogen doen.


Eerste Heilige Communie juni 2022

Op zondag 10 juli ontvingen in een feestelijke viering in de Maria Hemelvaart kerk 5 communicanten uit handen van pastoor Federico hun Eerste Heilig Communie.

Op 10 juli 2022 ontvingen de Eerste Heilige Communie:
Elisa van Schijndel; Julia van Steenis, Floris de Meijer Fabiana Kleingeld; Luciana Kleingeld.


Eerste Heilige Communie 2020-2021

Op 6 en 13 februari j.l. was het dan eindelijk zover en werd het engelengeduld van onze 16 communicanten beloond. Door corona werdde voorbereiding op en de viering van hun Eerste Heilige Communie steeds uitgesteld.
De eerste groep ontving op de regenachtige zondag in een feestelijke viering in de H Bavokerk uit handen van pastoor Ceriani hun Eerste Heilige Communie. De tweede groep had met het weer meer geluk en ontving op de zonnige 13e februari in de kerk in Hank hun Eerste Heilige Communie, ook uit handen van pastoor Ceriani.

Kim Verschuren
Haylee Moerkens
Jadey Moerkens
Fedde Dalmijn
Tessa Rouvoet
Pleun Balmaakers
Daniek van Ophoven
Sem Scheeren
Sara van Winden

Sven Verschure
Jort Verschure
Daan van Strien
Saar Vink
Niek van Strien
Christijn van der Pluijm
Mila Maton


Voor meer informatie kijk op de pagina Aanmelden Eerste H. Communie