Aanmelden tienergroep; klik hier

Heilige Eucharistie

De Heilige Eucharistie of Heilige Communie is hoogtepunt en bron van het katholieke geloof.

Al sinds de woorden van Jezus zelf doen de christenen wat Hij gezegd heeft: ze breken het brood en delen de wijn en spreken daarbij zijn eigen woorden: ‘Neemt en eet, dit is mijn Lichaam (…) neemt en drinkt, dit is mijn Bloed (…) doe dit tot mijn gedachtenis’. In de eucharistische gaven ontmoeten we Jezus. Het sacrament van de Heilige Eucharistie is nog het meest van alle sacramenten het grote ‘mysterie’. De mensen ontvangen er het Lichaam en Bloed van de Heer Jezus en zo deelt men ten volle in zijn verlossend offer.

Zoals Jezus tegen zijn leerlingen zei: “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt blijft in Mij en Ik in hem” (Joh. 6, 56). Tijdens de consecratie, spreekt de priester de heilige instellingswoorden uit over het brood en de wijn. Het geconsacreerde brood en wijn zijn nu werkelijk het Lichaam en Bloed van Christus geworden. Sint Johannes Damascenus schreef: “Het brood en de wijn zijn niet een voorafbeelding van het Lichaam en Bloed van Christus – volstrekt niet! – maar het vergoddelijkt Lichaam van de Heer. Want de Heer heeft zelf gezegd: ‘Dit is mijn Lichaam’; niet dit is de voorafbeelding van mijn Lichaam, maar Mijn Lichaam. En niet, dit is een voorafbeelding van mijn Bloed, maar Mijn Bloed”.

De voorbereiding op het feest van de Eerste Heilige Communie vindt plaats in de parochie en is voor de communicanten en de ouders. Want geloven is niet iets van de kerk alleen, maar start thuis in het gezin. Het is daarom belangrijk dat ook ouders meewerken aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Samen kunnen we kinderen laten ervaren dat ze door de Heilige Communie meer en meer bij de kerk gaan horen en mee mogen doen.


Eerste Heilige Communie juli 2023Voor meer informatie:

Teamassistente: Cinthia van den Biggelaar: 0162- 511 551 (dinsdag tot en met vrijdag van 9:00-16:00 uur) / werkgroep.catechese@separochie.nl
Indien uw kind nog niet het heilig Doopsel heeft ontvangen, dan is dit natuurlijk ook nodig én zeker mogelijk. Dit kunt u aangeven bij de aanmelding.


Wat kost het?
Voor de Eerste Heilige Communie wordt de parochiebijdrage gevraagd van minstens één jaar. Dit bedrag is voor het jaar 2023 door het bisdom Breda vastgesteld op € 156,–.

Aanmeldformulier Eerste Heilige Communie