Aanmelden tienergroep; klik hier

Vastenwandelingen

Geplaatst op 22-02-2022 door Cinthia van den Biggelaar



VASTENWANDELINGEN 2022 GAAN VAN START

Op woensdag 2 maart begint de vastentijd en daarmee ook de vastenactie. Centraal thema in de vastenactie is: Je land is je leven. Het pastores team van de Elisabethparochie heeft dit jaar gekozen voor een project in Libanon, voor een grote groep Syrische vluchtelingen in kampen, die geen eigen plek hebben om te wonen in hun nieuwe land. Bijna 90 % van hen leeft onder de armoedegrens en het leven in kampen is hard en zwaar. Er is onvoldoende eten, slechte huisvesting, geen school voor de kinderen en geen werk voor de volwassenen. De vastenactie steunt 250 gezinnen in tentenkampen in de Bekaa-vallei bij het opbouwen van een beter, menswaardiger bestaan.
In het kader van de vasten zullen net als in voorgaande jaren weer vastenwandelingen gehouden worden. Een initiatief van de parochiekern Geertruidenberg, wat we dit jaar ook onder de aandacht willen brengen van de parochianen in Raamsdonk en Raamsdonksveer. De wandelingen hebben een tweeledig doel: Op de eerste plaats elkaar ontmoeten in de periode van bezinning in het teken van de veertigdagentijd. Daarnaast hebben zij ook het karakter van een sponsorloop met als doel het vastenactieproject in Libanon te ondersteunen.
De wandelingen worden gehouden op donderdag 3, 10, 17, 24, 31 maart en 14 april met als start- en aankomstplaats: De Steur, Havendijkstraat 1 in Geertruidenberg. We beginnen telkens om 13.30 uur met een wandeling van ongeveer 5 kilometer en eindigen in De Steur onder het genot van een bakje koffie of thee. Geplande eindtijd van deze activiteit is 16.15 uur.