Aanmelden tienergroep; klik hier

Aktie Kerkbalans

Parochiebijdrage

Als je in Nederland lid wilt zijn van een vereniging of een club, dan betaal je jaarlijks contributie. Want iedereen begrijpt dat een vereniging alleen kan bestaan als de leden daarvoor de middelen verschaffen.

Ook de Kerk kan alleen bestaan wanneer de leden haar de financiële middelen verschaffen. Samen kerk-zijn kost geld. Het onderhouden van de kerk, de verwarming, de verlichting en de middelen om het vele werk te kunnen doen, worden o.a. betaald uit de parochiebijdrage van de parochianen.

Daarom vraagt de Kerk jaarlijks in januari of u deel wilt nemen aan de Actie Kerkbalans en een parochiebijdrage wilt betalen. Om een gezond financieel beleid mogelijk te maken vragen de Kerken al jarenlang een bijdrage van 1% van het netto besteedbaar gezinsinkomen. De kerk gaat uit van een solidariteitsgedachte: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. De opbrengst van de Actie Kerkbalans, vormt tezamen met de inkomsten uit bezittingen en collectes, de belangrijkste bron van inkomsten in de parochie.

Iedere parochiaan wordt gevraagd ten minste 1% van het netto besteedbaar inkomen aan de parochie af te dragen. Voor 2024 is dit bedrag, bij een minimum inkomen, € 160,–. (de tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen van het Bisdom Breda)

Indien u uw kerkbijdrage stop wilt zetten, hanteren wij een opzegtermijn van een kalendermaand. Uw automatische incasso zal dan per deze datum worden stopgezet. Het is niet mogelijk restitutie te ontvangen van de door u betaalde kerkbijdragen tot aan de datum van opzegging. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleent.

Voor vragen over financiën kunt u terecht bij de financiële beheerder van de parochie (financien@separochie.nl) of de kasbeheerders van de parochiekernen.
Download hier de folder van de actie Kerkbalans

Rekeningnummers van de kernen t.b.v. de actie Kerkbalans

Kern RaamsdonksveerParochiebijdragenIBAN-nummer: NL32 RABO 0115 6993 33
Kern Geertruidenberg:ParochiebijdragenIBAN-nummer NL54 RABO 0115 6000 94
Kern RaamsdonkParochiebijdragenIBAN-nummer NL34 RABO 0143 0044 09
Kern HankParochiebijdragenIBAN-nummer NL33 RABO 0118 9008 97
Kern DussenParochiebijdragenIBAN-nummer NL81 RABO 0113 0932 25
Kern WoudrichemParochiebijdragenIBAN-nummer NL86 RABO 0368 7056 92