Klik hier voor foto’s van de Sint Elisabethviering 2022

Meehelpen in de parochie

Het goed functioneren van de parochie is mogelijk door de inzet van zeer velen. Iedere parochiaan is van harte uitgenodigd om wat tijd beschikbaar te stellen ten dienste van de geloofsgemeenschap.  Koren, lectoren, misdienaars, acolieten kerkhofwerkers, kerststalbouwers, siergroepen, poets en interieurgroepen, werkgroepen op het gebied van diaconie en katechese: zij allen kunnen hulp en helpende handen gebruiken. Voor meer informatie en opgave kunt u zich wenden tot een van de pastores:
Pastoor Ceriani: 06 176 11 528
Pastor Waas: 06 106 958 18