Aanmelden tienergroep; klik hier

Informatie avond Heilig Vormsel klik hier

Meehelpen in de parochie

Het goed functioneren van de parochie is mogelijk door de inzet van zeer velen. Iedere parochiaan is van harte uitgenodigd om wat tijd beschikbaar te stellen ten dienste van de geloofsgemeenschap.  Koren, lectoren, misdienaars, acolieten kerkhofwerkers, kerststalbouwers, siergroepen, poets en interieurgroepen, werkgroepen op het gebied van diaconie en katechese: zij allen kunnen hulp en helpende handen gebruiken. Voor meer informatie en opgave bel naar 0162-511 551 of per mail info@separochie.nl