Klik hier voor de brochure over de miniconferentie Missionaire Parochie op 25 maart a.s. in Veenendaal

Ziekenzalving

Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden. (Jacobus 5, 14-15)

Het sacrament van de zieken is bedoeld voor mensen die ernstig ziek zijn of een zware operatie moeten ondergaan en niet zozeer als ‘laatste sacrament’, zoals het vroeger voor 1969 was.

Het fundament van de ziekenzalving ligt in de omgang van Jezus met mensen die ziek zijn of lijden. Zoals Hij hen genas, wil de Kerk ook de mensen genezen. Tijdens de zalving krijgt de zieke kracht om zijn laatste reis aan te vatten. Vaak krijgt hij nog voor de laatste keer de communie.

De ziekenzalving begint met het ontvangen van het boetesacrament. Dit sacrament staat beter bekend als de biecht. Wanneer de zieke niet langer in staat is om te spreken of niet meer bij zinnen is, is dat geen probleem: Het sacrament van de ziekenzalving verleent ook absolutie voor alle zonden waar de zieke berouw over heeft, maar die nog niet eerder door de biecht zijn vergeven.
Hierna ontvangt de zieke de communie. Zeker wanneer de zieke in stervensgevaar verkeert, wordt dit gedaan. Deze communie vormt dan het viaticum, letterlijk ‘reisvoedsel’. Het is wellicht de laatste keer dat de gelovige de communie hier op aarde ontvangt.

Ziekenzegen

Naast de Ziekenzalving als sacrament is het ook mogelijk om op moeilijke momenten een ziekenzegen te ontvangen. Dit is geen sacrament maar wel een ritueel waarin u Gods nabijheid kunt ervaren en waaruit u kracht kunt putten. De ziekenzegen kan naast priesters ook door diakens en pastoraal werkers worden gegeven.

Om een afspraak te maken voor de ziekenzalving, kan contact opgenomen worden met de pastor van de eigen parochiekern
Voor Raamsdonk, Raamsdonksveer en Hank: Pastoor Ferderico Ceriani tel: 06 176 115 28
Voor Geertruidenberg, Dussen en Woudrichem: Pastor Kees Waas tel 06 106 958 18

of met de uitvaart coördinator van de parochiekern

raamsdonksveerPaula Bossers06-518 008 04
raamsdonkMia van Strien06-208 422 50
GeertruidenbergHarry Heesters06-419 115 94
HankEls van Velthoven06-407 511 79
DussenBertha Heijmans0416-39 18 78
WoudrichemJeanne Olsthoorn06-513 211 38