Aanmelden tienergroep; klik hier

Ziekenzalving

Is iemand van u ziek? Laat hij de priesters van de Kerk roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de Naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden. (Brief van Sint Jacobus 5, 14-15)

Het sacrament van de zieken is bedoeld voor mensen die ernstig ziek zijn of een zware operatie moeten ondergaan en niet zozeer als ‘laatste sacrament’, zoals het veel mensen soms het opvatten.

Het fundament van de ziekenzalving ligt in de omgang van Jezus met mensen die ziek zijn of lijden. Zoals Hij hen genas, wil de Kerk ook de mensen genezen. Tijdens de zalving die wel op het voorhoofd en beide handen toegediend wordt, krijgt de zieke kracht om zijn laatste reis aan te vatten. Vaak krijgt hij nog voor de laatste keer de heilige Communie.

De ziekenzalving begint liefst met het ontvangen van het boetesacrament. Dit sacrament staat beter bekend als de biecht. Wanneer de zieke niet langer in staat is om te spreken of niet meer bij zinnen is, is nog altijd mogelijk de sacramenten toe te dienen. Het sacrament van de ziekenzalving wordt geldig enkel maar door een priester toegediend en verleent ook absolutie (kwijtschelding) voor alle zonden waar de zieke berouw over heeft, maar die nog niet eerder door de biecht zijn vergeven. Hierna ontvangt de zieke de heilige communie. Zeker wanneer de zieke in stervensgevaar verkeert, wordt dit gedaan, mits de persoon redelijk kan inslikken en nuttigen. Deze heilige communie vormt dan het viaticum, letterlijk ‘reisvoedsel’. Het is wellicht de laatste keer dat de gelovige het Lichaam van Christus in het allerheiligste sacrament van de heilige Eucharistie hier op aarde ontvangt; daaruit de naam ‘viaticum’ als geestelijke versterking en toerusting voor de overgang naar de eeuwigheid.

Ziekenzegen

Naast de Ziekenzalving als sacrament is het ook mogelijk om op moeilijke momenten een ziekenzegen te ontvangen. Dit is geen sacrament maar wel een ritueel behorend tot de sacramentaliën van de Kerk waarin u Gods nabijheid kunt ervaren en waaruit u kracht kunt putten. De ziekenzegen kan naast priesters ook door diakens worden gegeven. Een pastoraal werker (geestelijke verzorger) kan zoals iedere christen aan God om de zegen voor een zieke smeken, maar geen zegen geven noch het sacrament van de ziekenzalving toedienen.

Om een afspraak te maken voor de ziekenzalving, kan contact opgenomen worden met de teamassistente: 0162- 511 551 (dinsdag tot en met vrijdag van 10:00-12:00 uur) / teamassistente@separochie.nl

of met de uitvaart coördinator van de parochiekern welke ook contact met de priester of diaken kan verzorgen:

RaamsdonksveerPaula Bossers06-25497779‬
RaamsdonkMia van Strien06-208 422 50
GeertruidenbergHarry Heesters06-419 115 94
HankEls van Velthoven06-407 511 79
DussenNel Schalken06-48634772
WoudrichemJeanne Olsthoorn06-513 211 38