Aanmelden tienergroep; klik hier

Priesterwijding

Sommige mensen worden door God geroepen en vrijwillig aanvaarden hun leven meer exclusief met Christus te verbinden. Ze kunnen dan kiezen voor een religieus leven. Dat kan op meerdere wijzen. Mannen en vrouwen kunnen kiezen voor een kloosterleven. Ongehuwde mannen hebben ook de keuze om, als ze daar geschikt voor worden gevonden, te kiezen voor de Priesterwijding. Gehuwde mannen kunnen kiezen voor de wijding tot diaken. Priesters leiden in opdracht van de Bisschop hun parochie, verzorgen de vieringen en zorgen voor het zielenheil van de mensen. Ze bedienen ook de sacramenten.
Bij de wijding spreekt iemand de belofte uit van gehoorzaamheid (aan de Bisschop) en, in het geval van een priester en een transeunt diaken, ook de belofte van celibaat.

Meer informatie en enkele boeiende filmpjes vindt u op www.roeping.nu.