Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie. Lees hier het hele bericht

Wijding

Sommige mensen willen hun leven meer exclusief met Christus verbinden. Ze kunnen dan kiezen voor een religieus leven. Dat kan op meerdere wijzen. Mannen en vrouwen kunnen kiezen voor een kloosterleven. Ongehuwde mannen hebben ook de keuze om, als ze daar geschikt voor worden gevonden, te kiezen voor de priesterwijding. Gehuwde mannen kunnen kiezen voor de wijding tot diaken. Priesters leiden in opdracht van de bisschop hun parochie, verzorgen de vieringen en zorgen voor het ‘zielenheil’ van de mensen. Ze bedienen de sacramenten.
Bij de wijding spreekt iemand de belofte uit van gehoorzaamheid (aan de bisschop) en , in het geval van een priester, van celibaat.

Meer informatie en enkele boeiende filmpjes vindt u op www.roeping.nu.