Aanmelden tienergroep; klik hier

Priesterwijding

Alle mensen worden door God tot heiligheid geroepen in de navolging van zijn goddelijk Zoon Jezus Christus; daaronder worden sommige van hen tot een navolging van dichterbij, als leerlingen van Hem in een Godgewijde leven.

Het antwoord op Gods roeping behoort in geloof en vrijwillig aanvaard te worden zodat men in het eigen leven meer met Christus verbonden wordt. God roept tot heiligheid en navolging. Bij het antwoorden behoort men zichzelf te onderzoeken en onderscheid maken waar God hem tot navolging oproept. Dat kan in verschillende vormen gebeuren zoals het kiezen voor een religieus leven in een kloosterleven in een orde of congregatie binnen de zovelen die er in de katholieke Kerk bestaan.

Sommige ongehuwde mannen worden ook tot het priesterschap geroepen; de Kerk in haar opleiding hiervoor keurt die roeping goed en bevestigt haar door toelating tot het wijdingssacrament in de eerste graad als transeunt (tijdelijk) diaken en daarna als priester. Gehuwde mannen kunnen de roeping tot diaconaat ontvangen en dan worden zijn als permanent diaken gewijd. Priesters leiden in opdracht van de Bisschop hun parochie, verzorgen de vieringen en zorgen voor het zielenheil van de mensen. Ze bedienen ook de sacramenten.
Bij de wijding spreekt iemand de belofte uit van gehoorzaamheid aan de eigen Bisschop en, in het geval van een priester en een transeunt diaken, ook de belofte van celibaat (ongehuwd leven aan God geheel toegewijd).

Ieder man die tot het Godgewijde leven door God werkelijk geroepen werd, ontvangt de goddelijke gave om celibatair in navolging van Jezus Christus van Nazareth zijn roeping na te leven en zich volledig en onverdeeld aan God toe te wijden door Hem op die bijzondere wijze te volgen en dienen; d.w.z., zonder zich aan een andere persoon in het huwelijk te binden.

Om zijn kracht te bewaren dient de gave van het celibataire leven door oprecht gebed en werkelijke navolging van de Heer Jezus nageleefd worden. Beste voorbeeld hiervan zijn de talloze Heiligen van de christelijke geschiedenis die in vreugde hun leven ontplooiden en zich voor God en naasten wegcijferden.

Meer informatie en enkele boeiende filmpjes vindt u op www.roeping.nu.