Klik hier voor foto’s van de Sint Elisabethviering 2022

De missionaire parochie

Een missionaire parochie?

In Nederland en Vlaanderen wordt er op veel plaatsen gesproken over ‘missionaire’ parochies, wat wordt hiermee bedoeld?
Een missionaire parochie, is een parochie die nieuwe leerlingen van Jezus Christus voortbrengt. Dit is gebaseerd op Matteüs 28, 19-20 waar Jezus zegt: “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.” 
De Heer begint dus met de opdracht ‘Maakt alle volkeren tot mijn leerlingen’, en al het andere volgt daaruit. Maar juist die opdracht om ‘leerlingen van Jezus te maken’ vinden we vaak lastig. We zijn er meestal zelfs niet op gericht in onze parochies. Om dit opnieuw tot de kern van het parochieleven te maken is een cultuuromslag nodig in onze parochies.
Dat dit mogelijk is, blijkt onder andere uit de praktijkverhalen uit de boeken ‘Als God renoveert’ (2014) van de Canadese priester fr. James Mallon en ‘Rebuilt’ (2013) van de Amerikaanse priester fr. Michael White en zijn pastorale medewerker Tom Corcoran. Beide boeken zijn in 2019 in het Nederlands vertaald.

Het boek “Als God renoveert” is het uitgangspunt van de tweedaagse conferentie de missionaire Parochie die op 24 en 25 maar 2022 in Breda wordt gehouden

Meer informatie vindt u op de website: de missionaireparochie.nl