Aanmelden tienergroep; klik hier

Informatie avond Heilig Vormsel klik hier

Tarieven diensten

Tarieven diensten 2022

Op advies van het Bisdom worden de tarieven voor kerkelijke diensten als volgt vastgesteld:

Parochiefonds
Advies parochiebijdrage volgens 1% minimum inkomen € 142,00

Diensten
– Kerkdienst bij huwelijk € 626,00 *
– Kerkdienst bij uitvaart  € 626,00 *
– Kerkdienst bij jubileum € 314,00
– Dienst in het crematorium of op de begraafplaats, zonder voorafgaande kerkdienst € 417,00
– Avondwake zonder aansluitende kerkdienst of een dienst in het crematorium € 314,00
– Dopen, Eerste Communie en Vormsel bijdrage door ouders € 142,00 **

Diversen
– Gebedsintenties (stipendia) € 11,00

* Huwelijk en uitvaart:
De parochiebijdragen over de voorgaande drie jaren worden in mindering gebracht op het tarief, met een maximum van € 626,00.

** Dopen, eerste communie en vormsel:
De parochiebijdrage over het voorgaande jaar wordt in mindering gebracht op het tarief, met een maximum van € 142,00 .