Kijk hier voor het actuele rooster van de Kerstvierigen

Tarieven diensten

Tarieven diensten 2021

Op advies van het Bisdom worden de tarieven voor kerkelijke diensten als volgt vastgesteld:

Parochiefonds
Advies parochiebijdrage volgens 1% minimum inkomen € 132,00

Diensten
– Kerkdienst bij huwelijk € 612,00 *
– Kerkdienst bij uitvaart  € 612,00 *
– Kerkdienst bij jubileum € 307,00
– Dienst in het crematorium of op de begraafplaats, zonder voorafgaande kerkdienst € 408,00
– Avondwake zonder aansluitende kerkdienst of een dienst in het crematorium € 307,00
– Dopen, Eerste Communie en Vormsel bijdrage door ouders € 132,00 **

Diversen
– Gebedsintenties (stipendia) € 10,00

* Huwelijk en uitvaart:
De parochiebijdragen over de voorgaande drie jaren worden in mindering gebracht op het tarief, met een maximum van € 612,00.

** Dopen, eerste communie en vormsel:
De parochiebijdrage over het voorgaande jaar wordt in mindering gebracht op het tarief, met een maximum van € 132,00 .