Aanmelden tienergroep; klik hier

Doneren

Om ervoor te zorgen dat de kerk haar plek kan blijven innemen in de samenleving, is de parochie mede afhankelijk van uw financiële bijdrage. De parochie ontvangt geen subsidie en daarom vragen wij aan parochianen dat ze actief een bijdrage leveren om de financiën van de parochie gezond te houden.

Er zijn verschillende manieren om de parochie financieel te steunen. Op de onderstaande pagina’s leest u daar meer over.

Actie Kerkbalans

Als je in Nederland lid wilt zijn van een vereniging of een club, dan betaal je jaarlijks contributie. Want iedereen begrijpt dat een vereniging alleen kan bestaan als de leden daarvoor de middelen verschaffen.

Ook de Kerk kan alleen bestaan wanneer de leden haar de financiële middelen verschaffen. Samen kerk-zijn kost geld. Het onderhouden van de kerk, de verwarming, de verlichting en de middelen om het vele werk te kunnen doen, worden o.a. betaald uit de parochiebijdrage van de parochianen

Daarom vraagt de Kerk jaarlijks in januari of u deel wilt nemen aan de Actie Kerkbalans en een parochiebijdrage wilt betalen. Om een gezond financieel beleid mogelijk te maken vragen de Kerken al jarenlang een bijdrage van 1% van het netto besteedbaar gezinsinkomen. De kerk gaat uit van een solidariteitsgedachte: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. De opbrengst van de Actie Kerkbalans, vormt tezamen met de inkomsten uit bezittingen en collectes, de belangrijkste bron van inkomsten in de parochie.

Iedere parochiaan wordt gevraagd ten minste 1% van het netto besteedbaar inkomen aan de parochie af te dragen. Voor 2021 is dit bedrag, bij een minimum inkomen, € 132,–. (de tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen van het bisdom Breda)

Voor vragen over financiën kunt u terecht bij de penningmeester van de parochie (financien@sintelisabethparochie.nl) of de kasbeheerders van de parochiekernen.

Rekeningnummers van de kernen t.b.v. Actie Kerkbalans

Kern Raamsdonksveer: Parochiebijdragen IBAN-nummer: NL32 RABO 0115 6993 33
Kern Geertruidenberg: Parochiebijdragen IBAN-nummer NL54 RABO 0115 6000 94
Kern Raamsdonk: Parochiebijdragen IBAN-nummer NL54 RABO 0115 6000 94
Kern Hank: Parochiebijdragen IBAN-nummer NL33 RABO 0118 9008 97
Kern Dussen: Parochiebijdragen IBAN-nummer NL81 RABO 0113 0932 25
Kern Woudrichem: Parochiebijdragen IBAN-nummer NL86 RABO 0368 7056 92

Geven zonder contanten

Vanaf de kerst 2020 is het mogelijk om op een nieuwe manier deel te nemen aan de collecte tijdens of na de dienst. We zijn namelijk gestart met Givt en daarmee kan je naast contant geld ook met je smartphone geven.

Voor steeds meer mensen is het minder vanzelfsprekend om contant geld bij zich te hebben. Dat is eigenlijk ook niet zo vreemd, want bijna overal kan je met een pinpas betalen. Met dit in gedachten is Givt ontstaan.

Hoe werkt het?

De oplossing van Givt werkt met een smartphone, een Apple of een Android, en een Givt-zender in de collectezak of -mand. De gever geeft in de Givt-app aan hoeveel hij of zij wil geven en haalt de telefoon langs de zender in de mand of zak en de gift is gedaan. Het lijkt daarom heel erg op geven met contant geld.
Ook is het mogelijk om te geven door het scannen van een (Givt-)QR-code of, wanneer je thuis op de bank zit, door je doel te selecteren uit een lijst in de app.
Het systeem is zo gemaakt dat er geen internetverbinding nodig is tijdens het geven, wel moet bluetooth ingeschakeld zijn.
Net als bij contant geld blijft de gever anoniem, zodat de penningmeester niet kan zien hoeveel iemand heeft gegeven.
Een voordeel van geven met Givt is dat iedere gebruiker elk jaar in de app een overzicht kan opvragen van al zijn giften aan ANBI-geregistreerde organisaties. Dit overzicht wordt bij de belastingaangifte door de belastingdienst geaccepteerd.

Wat heb je nodig om te geven met de smartphone?

Om te geven met Givt heb je natuurlijk een smartphone nodig (Android of iOS) met daarop de Givt‐ app. Je kunt na het downloaden je e-mailadres invoeren en meteen beginnen met geven. Je verdere registratie kan je op een later moment afronden.
Bij je registratie vul je een aantal persoonlijke gegevens in (denk hierbij aan je adres, mobiele nummer en bankrekeningnummer). Ook geef je een machtiging af zodat het collectegeld van je rekening kan worden afgeschreven.
De Givt-app is zo ontworpen dat je makkelijk door dit proces wordt geleid.

Zoek in de App Store of op Google Play naar Givt of ga naar www.givtapp.net/download.
Helaas zijn er ook aan deze wijze van collecteren kosten verbonden. Wij vragen u daarom vriendelijk om een collecte-inleg van minimaal € 0,50. Mocht dit bedrag een probleem zijn dan kunt u bijvoorbeeld ook een keer per maand of om de paar weken meedoen.

Met Givt is onze parochie klaar voor de toekomst en kunnen we gewoon aan de collecte blijven geven. De Parochie dankt u hartelijk voor uw bijdrage in de collecte.

Periodieke gift of schenking

Het kan voordelig zijn om uw parochiebijdrage middels een periodieke gift of schenking te voldoen.
In zo’n geval sluit u een overeenkomst met de parochie waarin u vastlegt dat u gedurende 5 jaren elk jaar een bepaald bedrag aan de parochie schenkt. Dit bedrag is zonder meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Tot 2014 was hiervoor een notariële akte nodig. Indien de schenker dit wenst, is dit nog steeds mogelijk, maar aan het inschakelen van een notaris zijn kosten verbonden. Daarom geeft de parochie de voorkeur aan een zogeheten ‘onderhandse’ overeenkomst waarvoor de tussenkomst van een notaris niet nodig is.
Voor vragen over een periodieke gift of schenking kunt u terecht bij de penningmeester van de parochie. financien@sintelisabethparochie.nl

ANBI

De Sint Elisabethparochie is als onderdeel van het R.K. Kerkgenootschap in Nederland een ANBI-instelling, op grond van de groepsbeschikking voor de bisschoppenconferentie van de R.K. kerkprovincie RSIN nummer 823512496. De parochiebijdrage en andere schenkingen en giften aan de parochie zijn daarom aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor een gewone gift geldt een drempel van 1% van het drempelinkomen. Voor een periodieke gift of schenking geldt deze drempel niet. Het kan dus voordelig zijn om uw parochiebijdrage middels een periodieke gift of schenking te voldoen
Klik op de onderstaande link voor de gegevens van de Sint Elisabethparochie zoals ze door het Bisdom zijn verzameld. https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Sint_Elisabethparochie.pdf