Derde jongerenbijeenkomsten als voorbereiding op het Vormsel

MISSIE was het thema van de derde bijeenkomst. Marieke begon deze bijeenkomst met een bal spel weten we na twee bijeenkomsten elkaars namen al? Ze begon zelf gooide de bal naar een van de jongeren zei haar eigen naam en de naam van degene die de bal toegeworpen kreeg. Af en toe werd er nog op de naamsticker gekeken. Na de korte terugblik op de vorige bijeenkomst kregen, waarbij ze de email aan God mochten inleveren. En een gezamenlijk gebed ter voorbereiding op het vormsel o.l.v. pastoor Ceriani. Kregen we het over het thema van de bijeenkomst van vandaag. MISSIE, Wat betekent dat een missie hebben? Wat is jullie missie? Waar droom je van? Hoe wil je dat jouw toekomst eruit zal zien? De jongeren mochten in het werkboekje hun droom uittekenen. Al gauw waren ze allemaal ijverig aan het tekenen en inkleuren. Daarna lazen we het Bijbelverhaal, Jezus heeft een missie. Pastoor Ceriani ging met de jongeren dieper op het Bijbelverhaal in. Waarbij ze eerst zelf vragen mochten stellen, en daarna kregen ze van de pastoor verdere uitleg. Want genas Jezus alle blinden mensen? Liet Hij alle gevangenen vrij? Daarna komen we terug op onze missies, onze dromen. Hoe denken jullie dat het in het rijk van God zal zijn. En wat zijn dan nog de dingen die in onze wereld veranderen? Wat is jouw droom voor deze wereld? We sloten de bijeenkomst af door met behulp van de gebedssnoertjes een tientje te bidden. De volgende bijeenkomst is dinsdag 22...

Tweede bijeenkomst als voorbereiding op het Vormsel

Contact was het thema van de tweede bijeenkomst. Na het woord van welkom gevolgd door een korte terugblik op de vorige bijeenkomst, schakelde pastor Kees Waas over op het thema van vanavond. Want hoe maak je contact en dan niet met zomaar iemand, hoe maak je contact met God? Heel eenvoudig door te bidden. Wat is bidden voor jou? Doe je het thuis wel eens? Heb je woorden nodig om te bidden? Het programma werd aangepast, want waar kan je beter in contact komen met God dan in de kerk. Pastoor Ceriani gaf de jongeren uitleg vanaf de deur van de kerk want daar begint het. Wijwater. Bij de ingang zijn wijwaterbakjes aangebracht. Daarin bevindt zich wijwater, water dat gewijd is. Er is door de priester over gebeden dat eenieder die dit water gebruikt, door God gezegend mag worden. Het is gebruikelijk om de vingers met wijwater te bevochtigen en een kruisteken te maken. Het is een herinnering aan het Doopsel, we herhalen onze doopbelofte en maken een kruisteken. Een kruisteken maken is een kort gebed waarmee we ons geloof in de Drie-enige God belijden. Knielen. Als in de kerk het Heilig Sacrament (dit is de hostie die Lichaam van Christus is) bewaard wordt in het tabernakel, brandt in de buurt van het tabernakel de godslamp. Christus is dan in de kerk aanwezig in sacramentele gedaante. Daarom knielen wij in de richting van het tabernakel voordat wij in de bank gaan zitten. Ook hierbij wordt vaak ook weer een kruisteken gemaakt. Samen met pastor K. Waas en pastoor Ceriani speurden we met de jongeren door de kerk opzoek naar...

Start voorbereidingen op het Heilig Vormsel

24 september jl. zijn 24 jongeren uit de Sint Elisabethparochie gestart met de voorbereidingen op het Heilig Vormsel. Met behulp van het project IN VUUR EN VLAM, bereiden de 24 jongeren tijdens zes bijeenkomsten zich voor op het heilig Vormsel dat op 15 november zal plaatsvinden. DE HELPER. Was het thema van de eerste bijeenkomst. We begonnen deze avond met een voorstelronde. Wie ben jij? Willy begon, ze gooiden een bol wol naar een van de jongeren en zei daarbij duidelijk haar naam, maar hield het begin van de draad vast. Die jongeren werpt de bol weer naar iemand anders terwijl hij of zij duidelijk haar/zijn naam zei en ook deze hield weer de draad vast enzovoort. Er ontstond een heel spinnenweb van draad in het midden van de groep. Nadat iedereen geweest was draaiden we de rollen om en gooiden we de bol wol terug naar de persoon die deze naar betreffende toegeworpen had en noemde die persoon bij naam. Daarna hadden we het met pastor Kees Waas over de weg van het leven, onze levensweg, deze mochten ze in het werkboekje tekenen en invullen. Met behulp van de beamer gaf de pastor ook uitleg over de zeven sacramenten. Hierna volgde een korte pauze en daarna gingen we snel weer verder. Soms sta je in het leven voor een dilemma, en dan moet je een keuze maken. Ook al is het niet gemakkelijk en moet je zelfs mensen teleurstellen. We gingen in twee groepen een spel spelen, waarbij de jongeren telkens uit twee b.v. ‘GELD of VRIENDEN’ moesten kiezen. En ook soms voor een dilemma stonden maar een keuze...

Nieuwe Pastoor in de Sint Elisabethparochie

Zaterdagavond 21 september is in Raamsdonksveer in een plechtige eucharistieviering, Federico Ceriani geïnstalleerd als pastoor van de Sint Elisabethparochie. Bij de buitendeur kreeg de hij uit handen van bisschop Liesen de sleutel van de kerkdeur overhandigd en nadat hij de deur ontsloten had, ging de kersverse pastoor onder tromgeroffel van het gilde de kerk binnen. Aan het begin van de viering werd de benoemingsbrief voorgelezen en nadat pastoor Ceriani de  wijdingsbelofte had vernieuwd overhandigde de bisschop hem alle tekenen van het ambt als pastoor. Aan het einde van de eucharistieviering, bedankte pastoor Ceriani op de eerste plaats God, dat hij hier mocht zijn en verder iedereen die voor en achter de schermen had meegewerkt aan de viering. Het was een waardige viering, mede door de zang van het koor, dat voor deze gelegenheid bestond uit zangers van uit de 6 kernen van de parochie. Na afloop maakten de parochianen in informele sfeer kennis met hun nieuwe pastoor.      ...