Vormelingen dag Lopend vuurtje Bergen op Zoom

Afgelopen zaterdag 9 november zijn we met 11 jongeren, 5 ouders, twee dames van de werkgroep en pastoor Ceriani afgereisd naar Bergen op Zoom. Voor de jaarlijkse bisdom dag voor de jongeren die dat jaar kiezen om het heilig Vormsel te ontvangen. Een ontmoetingsdag dus voor alle vormelingen uit het bisdom Breda. In huize Pluijm was nog hard gewerkt aan een vlag met ons eigen Sint Elisabethlogo. Zodat iedereen kon zien welke parochie wij vertegenwoordigde. De dag begon om 10.00 uur met een eucharistieviering. Na de eucharistieviering werd de groep opgesplitst. De ouders vertrokken onder leiding van Marieke en pastoor Ceriani naar wijkcentrum ’t Fort, voor het ouders-programma van de dag. Waarin onder andere, ontmoeting met vicaris W Wiertz, een lunch, en de onderwerpen, geloof en vertrouwen, voorspoed en tegenwind op het programma stonden. De vormelingen vertrokken onder begeleiding van Willy voor het jongerenprogramma naar het Juvenaat. Wij begonnen met de lunch gevolgd door het vlammenspel. Vicaris P. Verbeek was voor de vormelingen hierbij aanwezig, en na het vlammenspel mochten de vormelingen vragen aan hem stellen. Een leuke spelshow sloot de dag in het Juvenaat af. Terug in de O.L.V. Lourdeskerk ontvingen de vormelingen en alle andere aanwezigen de zegen van de vicarissen P. Verbeek en W. Wiertz.  Waarmee de dag werd afgesloten. Onze Pastoor Ceriani had na afloop nog een korte ontmoeting met de jongeren. Hij maakte nog een mooie groepsfoto en bedankte eenieder voor zijn/haar aanwezigheid. Wij kijken terug om een mooie, leuke en goed georganiseerde...

Zesde en laatste jongerenbijeenkomst voor het Vormsel

Uitdragen! Was het thema van de zesde bijeenkomst. Na het woord van welkom en een gebed, blikt pastor Kees Waas met de jongeren terug op de afgelopen vijf bijeenkomsten. Wat weten ze nog? Nou verrassend veel, dus ze hebben allemaal keurig opgelet de afgelopen vijf bijeenkomsten! En dan de huiswerkopdracht leer de zeven gaven van de heilige Geest! Ook deze weten ze allemaal. Daarna gaat de pastor verder en waar nodig vult de pastoor hem aan. UITDRAGEN, Kees en de pastoor vertellen over hun eigen vormsel en het daarbij behorende voortraject. En vragen aan de jongeren waarom willen jullie gevormd worden? Ze krijgen allemaal 10 minuten om in een brief aan de bisschop te vertellen waarom ze gevormd willen worden. We gaan een paar van deze brieven ook naar de bisschop mailen! Hierna het verhaal, Het stof van je voeten. (Marcus 6,7-13) Deze tekst van Marcus is gekozen omdat erin wordt aangegeven hoe je kunt reageren wanneer je op weerstand stuit en geen gehoor vindt. Waar nodig wordt na het verhaal nog uitleg gegeven door de heren. Bagage voor je leven. Welke bagage vind je belangrijk om mee te nemen op je levensweg. De jongeren vullen de open stukjes……., in het gedicht; Bagage voor je leven. En waar de een praktisch denkt aan eten en drinken, vult een ander de lege stukjes met gevoel, liefde & verstand. Na een welverdiende pauze neem pastoor Ceriani het over. We luisteren naar het verhaal…. (Naar de Evangelist Lucas 15, 11-13) Waarna de pastor uitgebreid uitleg geeft over het verhaal. Gevolgd door de brief over de boeteviering voor de Vormelingen. Thuis mogen ze...

Vijfde jongerenbijeenkomst als voorbereiding op het Vormsel

 Ik geloof! Was deze keer het thema. We begonnen deze bijeenkomst zoals iedere keer met een gebed. Marieke blikt nog even terug op de vorige bijeenkomst. Wat weten ze er nog van? Vandaar uit komen we vanzelf op het thema van deze bijeenkomst, ik geloof! Het… Silhouet van een gelovig mens. Kun je aan iemand zien horen of merken of iemand een gelovig mens is. Gevolgd door een doe opdracht. Verdeeld in twee groepen tekenen de jongeren op een groot stuk behangpapier het silhouet van iemand van de groep. En ze schrijven en tekenen erbij waaraan we kunnen zien of merken dat iemand een gelovig mens is. Deze opdracht wordt gevolgd door een kringgesprek over geloven en ze mogen naar hartenlust vragen stellen aan pastoor Ceriani. Na de pauze neemt pastoor Ceriani het van Marieke over. Tijdens de vormselviering zijn eigenlijk drie belangrijke momenten. Daar zijn we deze bijeenkomst dieper op ingegaan. De geloofsbelijdenis, Een belangrijk moment tijdens de vormselviering is de hernieuwing van de doopbelofte. Tijdens het bevestigen van de geloofsbelijdenis geven de jongeren tijdens de viering aan dat zij kiezen voor het geloof dat hun bij de doop is aangereikt. We lezen de geloofsbelijdenis en de pastoor legt de tekst aan de vormelingen uit. De geloofsbelijdenis bestaat uit drie delen, denk wat je zegt bij het maken van het kruisteken. En je bent gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. De handoplegging, De vormheer strekt tijdens de vormselviering zijn armen en handen uit over de groep vormelingen uit. Tijdens die handoplegging spreekt de vormheer een gebed uit waarin hij vraagt...

Landelijke jongerenbedevaart naar Rome in 2020

Rome blijft trekken. In de eeuwige stad raak je nooit uitgekeken. Centrum van de wereldkerk, bakermat van het Romeinse wereldrijk, stad van pelgrims en religieuzen, cultuurstad en de woonplaats van de paus natuurlijk! Zelfs als je al vaker in Rome bent geweest, is er steeds iets nieuws te ontdekken. Jongerenreis De Nederlandse bisschoppen organiseren in het voorjaar 2020 een jongerenbedevaart naar Rome. De reis is een vervolg op de jongerensynode die in oktober 2018 in Rome heeft plaatsgevonden. De bedevaart vindt plaats van 26 april t/m 2 mei 2020 en is voor jongeren van 18 t/m 28 jaar. Er kunnen maximaal honderd jongeren deelnemen. In Rome worden de jongeren in verschillende groepen begeleid door enkele priesters en diakens uit diverse Nederlandse bisdommen die Rome goed kennen. De organisatie van de reis is in handen van Jong Katholiek en het Huis voor de Pelgrim. Programma Deze bedevaart is een reis naar Rome, naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Tijdens de bedevaart wordt elke dag de eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met de paus op het St. Pietersplein. De deelnemers logeren in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen is daarom een vereiste, mede vanwege het ‘stevige’ programma en de vele indrukken die opgedaan...

Vierde jongerenbijeenkomst als voorbereiding op het heilig Vormsel

Vuur, Thema van de vierde bijeenkomst. We beginnen met gebed, gevolgd door een korte terugblik op de vorige bijeenkomst en de huiswerkopdracht. Hebben ze thuis de drie korte evangelielezingen gelezen? Jezus vergaf mensen hun zonden, Hij genas de zieken en Hij heeft zelfs mensen weer levend gemaakt. En….Jezus had zijn leerlingen beloofd dat de heilige Geest zou komen. Maar niet hoe dat de heilige Geest zou komen ze werden erdoor verrast. Ze hadden niet verwacht dat het zo’n spectaculair zou zijn, dat de Heilige Geest in de vorm van vuur zou komen! We staan even stil bij wat het VUUR bij hen oproept en we maken een ELFJE over vuur. Hierna hebben we het verhaal ‘de komst van de Heilige Geest’ uit de handelingen gelezen. Daarna hebben we de moeilijke woorden besproken om het verhaal wat beter te begrijpen. Pastoor Ceriani heeft toen uitleg gegeven wat het verhaal eigenlijk betekent en wat het verhaal te maken heeft met het Heilig Vormsel. Hij sprak de vormelingen toe in verschillende talen….want ook de leerlingen konden vervuld van de Heilige Geest in vreemde talen spreken. We steken allemaal een kaarsje aan en staan stil bij onze eigen intenties die we wel of niet hardop uitspreken. Waarna we met elkaar bidden. We sluiten deze bijeenkomst af met een vragenvuurtje aan ons de begeleiders! Zondag 27 oktober is er een eucharistieviering om 11.00 uur O.L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer. Volgende bijeenkomst is dinsdag 29 oktober 19.00...

Bruidsparen en jonggehuwdendag op 16 november: Geloof in je huwelijk!

Je bent je aan het voorbereiden op je huwelijk of bent net een paar jaar getrouwd. Graag nodigen we jullie uit voor deze gezellige middag voor twee op zaterdag 16 november 2019 in Roosendaal. Deze middag gaat over de plaats die je het geloof wil geven in je leven samen en in je gezin. Frank en Frederike Proost zijn 21 jaar getrouwd en hebben vier kinderen. Zij zullen delen hoe hun huwelijk- en gezinsleven dieper en waardevoller zijn geworden dankzij het geloof. Ze vertelden ons al: “Een hele mooie gebedsverhoring is dat we elkaar hebben ontmoet! Een paar uur daarvoor hadden we allebei, los van elkaar, gebeden of we iemand mochten ontmoeten. Vlak daarna spraken we elkaar ‘toevallig’ aan. Dat was ons begin samen, we hebben elkaar nooit meer losgelaten”. Het programma van de middag ziet er als volgt uit: 13.00 uur We beginnen met een uitgebreide lunch 13.45 uur Inleiding door Frank en Frederike 14.30 uur Met z’n tweeën in gesprek met een kop koffie en wat lekkers 15.30 uur Moment in de kerk om alles bij God te brengen. 16.00 uur Drankje Deze middag wordt gehouden in de pastorie van de Sint Josepkerk, Sint Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal. Het is een initiatief van het Sint Franciscuscentrum – het vormingscentrum van het Bisdom Breda. Heb je vragen over deze dag of wil je jullie aanmelden? Check www.gezinengeloof.nl of mail naar Brechje Loenen via: gezin@bisdombreda.nl. De kosten zijn: 10 euro per stel, eventuele kinderen gratis. Dit is inclusief lunch en...