Nationale Bedevaart Brielle (6 juli) en Feestdag van de heilige zuster Marie-Adolphine (14 juli)

U treft door op de link te klikken de uitnodiging aan van de bijeenkomsten Nationale Bedevaart Brielle en Feestdag H.Zuster Maria-Adolphin Nationale Bedevaart 6 juli 2019 Programma: HH. Martelaren van Gorcum Brielle, De Rik 6, 3232 LA Brielle, Pontificale eucharistieviering aanvang 11.00 uur, 13.30 uur Rozenkransgebed, 14.30 uur Kruisweg en 15.30 uur Vespers en Processie met pelgrimszegen. Programma: Adolphinekapel te Ossendrecht, 9.00 uur stille gebedstocht, 10.00 uur processie door Ossendrecht, 10.30 uur plechtige eucharistieviering in de Sint Gertrudis Kerk     U bent van harte welkom beide bijeenkomsten....

Palmpasen. Kleuterkerk, in de Sint Elisabethparochie

Zaterdag 13 april jl. waren er weer twee kleuterkerk vieringen in de Sint Elisabethparochie. Pastor Kees Waas opende de vieringen met het maken van het kruisteken en een woord van welkom aan de aanwezige kinderen. Waarna we het danklied zongen. Tijdens het lied “kijk eens aan” werd met behulp van Gerda de vier kaarsjes aangestoken. Gevolgd door het lied van de doos. Alle kinderen vinden het altijd ontzettend leuk, om erachter te komen of dat ze kunnen voelen wat we deze keer in de doos verstopt hebben. Hierna las Yvonne voor uit het boekje ‘Opa Knoest en het paasverhaal’. Opa Knoest ging met zijn kleinkinderen palmpaasstokken maken. Opa had op tafel al wat materiaal klaar gelegd, palmtakjes, een broodhaantje en twee stokken waar hij een kruis van maakte, en gaf zijn kleinkinderen hier uitleg over. Ook Willy had gezorgd dat deze drie (palmtakje, broodhaantje en kruis) aanwezig waren, en zo kon Pastor Kees Waas tijdens het verhaal deze laten zien en wat extra uitleg geven. Het knutselmoment, Willy had verse scharreleitjes hardgekookt en de kinderen mochten deze eitjes een gezichtje geven. Natasja las nog een kort kindergedichtje voor, waarna gezamenlijk het Wees gegroet Maria werd gebeden. Na het uitblazen van de vier kaarsjes, sloten we de viering af met waar we mee begonnen waren, het maken van het kruisteken. Tijd voor wat lekkers. Voor alle kinderen was er nog een bekertje ranja met een stukje van het broodhaantje en een paasspekje. Ook kregen de dopelingen van afgelopen jaar (2018) hun doophartje mee naar huis. DANKJEWEL, dat jullie er waren. Graag tot 12 oktober de volgende kleuterkerk!...

Info-avond Byzantijnse Liturgie, dinsdag 18 juni 2019

Op zondag 23 juni zal in de St. Gertrudiskerk in Geertruidenberg een dienst worden gehouden volgens de Byzantijnse ritus. Dit gebeurt bij gelegenheid van de viering van het 40-jarig ambt van diaken Wim Tobé, die nauwe banden onderhoudt met de Oosterse Kerken. Menigeen kent deze kerkdiensten via contacten met Oost-Europa en vaak gebeurt dat dan op reizen, kerkbezoeken op vakanties of is men via tentoonstellingen in aanraking gekomen met iconen of van reportages over kerken in Oost-Europa. Nu deze viering in eigen omgeving is mee te vieren, is er ook een informatieavond over iconen en de Byzantijnse Liturgie georganiseerd, zodat men zich van te voren kan oriënteren op wat men kan verwachten. Deze avond zal gehouden worden in het parochiecentrum van de St. Gertrudiskerk aan de Venestraat 16. Er wordt verteld over het ontstaan van de Oosterse Kerken, over het beschilderen van iconen en de liturgie zoals deze gevierd gaat worden. Deze avond is vrij toegankelijk. Het wordt ten zeerste op prijs gesteld wanneer men  van te voren laat weten dat men alleen komt of met meerderen. Aanmelding kan gebeuren via de mailadressen wtobe@hetnet.nl (076-5324889) of teamassistente@sintelisabethparochie.nl...

Bloemplaatviering zondag 2 juni

Eindelijk is het weer zover, zondag 2 juni om 9.30 uur wordt de Bloemplaatviering weer gehouden. Voor de derde keer op rij wordt deze gehouden op de Bloemplaathoeve, Duijlweg 6a Almkerk, bij de Familie van Winden. Er zijn al genoeg strobalen gereserveerd dus er is voor iedereen plaats(zelf stoel of kussentje meebrengen is ook mogelijk). Kees Waas gaat voor in deze viering. Het is zoals elk jaar weer een verassing waar we zullen zitten, binnen bij de koeien, buiten in de zon of…….. Ook dit jaar is het weer de bedoeling dat iedereen wat te eten meebrengt zodat we na de viering lekker wat met elkaar kunnen eten en delen! En zoals velen van jullie weten zorgt Jan Knopp traditie getrouw voor het ijs. Koffie en thee wordt voor gezorgd. Iedereen is van harte uitgenodigd en schroom niet om andere mensen mee te nemen. Er is volop plaats in de...

Gezinsdag aan Zee: God ontmoet je in het nu!

Op zaterdag 6 juli is er een gezinsdag in de strandkerk van Cadzand, op steenworpafstand van het strand en de zee.  God kan ons maar op één moment nabij zijn: nu. Gisteren is geweest en morgen is er nog niet. Hij geeft Zijn genade op dit moment, ook als het leven tegenzit. Vaak zien we pas als we terugkijken dat Hij ons gedragen heeft. Marie-José van den Heuvel is een jonge veearts, getrouwd en woont in Cadzand. Zij heeft zich in dit onderwerp verdiept en zal hierover spreken, ook uit eigen ervaring. Met de kinderen doen we een speurtocht op het strand, gaan gezellig barbecueën en vieren samen ons geloof tijdens een mooie Eucharistieviering. Voor de allerkleinste kinderen is er een crèche. De basisschoolkinderen gaan in de ochtend naar een boerderij (met koeien) en ‘s middags een gezinsspeurtocht doen op het strand. De tieners hebben een uitdagend programma dat is opgezet in samenwerking met Life Teen. Het programma is van 10.00-18.00. Deelname kost 20 euro per echtpaar, kinderen gratis. Dit is inclusief een lunch en barbecue. Het adres is: Strandkerk, Noorddijk 2, 4506 JE Cadzand Meer info en opgave: www.gezinengeloof.nl/gezinsdag of mail naar: gezin@bisdombreda.nl. De flyer treft u aan op de volgende link te klikken  2019-07-06 Flyer gezinsdag...

Rozenactie in Sint Elisabethparochie.

Te vaak onderschatten we de waarde van een glimlach, een vriendelijk woord, een luisterend oor of een klein gebaar. Ze kunnen een leven totaal veranderen. De Diaconie in ons Bisdom, maar ook in onze St. Elisabethparochie staat centraal in de vieringen van 31 mei, 1 en 2 en in de parochiekern Geertruidenberg donderdag 6 juni aanstaande. Ook wij de parochiële Caritas (PCI) wil op deze dagen extra invulling geven aan de Diaconie, maar legt de nadruk op “dichtbij”. Met een Rozenactie. De tweede collecte van 31 mei 1, en 2 juni  en in de parochiekern Geertruidenberg donderdag 6 juni is bestemd voor het diaconale werk binnen het Bisdom Breda. Daarnaast zal er in iedere parochiekerk tijdens de viering een aantal rozen zijn waarover tijdens de viering de zegenbede wordt uitgesproken. Na afloop van de viering kunt u een roos meenemen voor een kennis/vriend/buurtgenoot/familielid, waarvan u vindt dat deze persoon een bemoediging kan gebruiken. Aan de roos hangt een kaartje met de tekst: “Eén rode roos vertelt zoveel verhalen, één rode roos geheel onverwacht, één rode roos voor wat extra kracht.” Of deze tekst… “Soms is het leven zwaar, Mogelijk helpt dan dit kleine gebaar.” Op deze manier kunnen we als parochiële Caritas (PCI), met uw ondersteuning, toch weer een aantal medemensen een hart onder de riem...