Eerste Communieviering, parochiekernen Geertruidenberg & Raamsdonksveer 19 mei 2019

Op zondag 19 mei was het zover voor 18 kinderen uit de parochiekernen Geertruidenberg & Raamsdonksveer. De O.L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer was voor deze feestelijke gebeurtenis weer prachtig versierd. En de kinderen waren gedurende zes kinderbijeenkomsten met behulp van het communieproject ‘BLIJF DIT DOEN’ goed voorbereid. Tijdens de generale repetitie was het verloop van de communieviering geoefend, dus ze waren er klaar voor! Rond half tien arriveerde ze één voor één in de O.L.V. Hemelvaartkerk, en Wow wat zagen jullie er mooi uit!!! Na het aansteken van hun doopkaars, werden ze door hun ouders in het ‘Land van God’ aan de goede zorgen van Jessica toevertrouwd. Klokslag 10.00 uur kwamen de communicanten, vóór Pastoor John van der Laer uit onder de mooie bogen door, over de rode loper, de kerk in. Omdat ze plaats mochten nemen op het priesterkoor waren ze voor alle mensen in de kerk goed te zien. De viering kon beginnen. Fijn dat er zoveel familieleden, vriendjes, vriendinnetjes en bekenden in de kerk waren om dit grote moment mee te vieren. Gedurende de viering hadden alle communicanten een taakje, zoals een stukje voorlezen of helpen met het klaarmaken van de tafel. De eerste Lezing ‘Grijsdorp’ werd voorgelezen door Mary, het was muisstil in de kerk. Een prachtig verhaal over een dorpje waar echt alles grijs was, totdat er op een dag een kleurige ballon landt met kleurige kinderen. De Evangelielezing over vijf broden en twee vissen, was herkenbaar voor de kinderen omdat het ook in het voorbereidingsproject ‘Blijf dit doen’ voorkwam. Na de lezingen had de pastoor een kort gesprekje met de kinderen over de beide lezingen. Het mooiste...

Uitnodiging 19 juni 2019, Uit het leven van Maria

Over Maria staat niet zoveel in de bijbel. In het Nieuwe Testament vinden we slechts mondjes maat informatie over haar. En de informatie die over Maria gegeven wordt, staat steeds in het licht van de berichtgeving over Jezus. Het is in verband met Hem dat haar naam valt. Over haar verdere persoonlijke leven staat er niets, niet over haar jeugd en ook niet over haar oude dag en haar sterven. Hoe komen we dan aan de verhalen over Maria? Pastor Kees Waas zal in zijn inleiding ingaan op het leven van Maria, waarbij hij zich baseert op Bijbelse en niet-Bijbelse bronnen en deze informatie koppelt aan Mariafeesten uit de traditie van onze kerk. Daarnaast zal hij ook ingegaan op het ontstaan en de groei van de Maria devotie. Datum:       Woensdag 19 juni Plaats:         Parochiezaaltje Hank (Kerkstraat 15a) Aanvang:    14.00...

Bisdombedevaart 2019

In oktober 2019 gaat het bisdom Breda op bedevaart. De bedevaart staat in het teken van de heilige Benedictus, die aan het eind van de vijfde eeuw leefde. We gaan naar de plaatsen waar hij zijn roeping beleefde en verdiepte: naar Subiaco en naar Monte Cassino. Het zijn bijzondere plaatsen in een indrukwekkend mooie omgeving. Tijdens de bedevaart bezoeken we verschillende grote benedictijnse abdijen, en op de terugreis bezoeken we de geboorteplaats van paus Johannes XXIII. Het bisdom Breda heeft al vaker bedevaarten georganiseerd. Met de bisschop van Breda gaan we voor de vijfde keer op reis om elkaar te ontmoeten, de onderlinge band te versterken en ons geloofsleven te verrijken. Deze bedevaart vindt plaats van 12 oktober 2019 tot en met 19 oktober 2019. De reis wordt verzorgd door Pelikaanreizen. U kunt zich nog tot 1 juni aanmelden voor deze bedevaart. Aanmelden kan via de website van het bisdom. Daar vindt u ook alle informatie over de bedevaart:...

Zesde bijeenkomst communicanten Raamsdonksveer en Geertruidenberg

BLIJF DIT DOEN.  Was het thema van de 6e kinderbijeenkomst als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Na een woord van welkom, ontstaken we de bidkaars en maakten we een kruisteken en baden we het Onze Vader. Om nooit meer te vergeten, zo goed ging het! Gevolgd door enkele vragen. Waarom maken we eigenlijk een kruisteken, en waarom juist dit gebaar?  Het tweede stukje van de bijeenkomst blikten we terug op de vorige bijeenkomst en kwam de huiswerkopdracht tevoorschijn een om Uit te delen. Want de huiswerkopdracht die de kinderen, n.a.v. de vorige bijeenkomst hadden gekregen, was: Wat kun jij voor iemand anders doen? Schrijf dit op een briefje en maak van dit briefje een snoepje door het mooi in te pakken als b.v. een toffee. Deze ‘snoepjes’ hadden de kinderen bij en werden uitgedeeld, na het uitpakken werd ‘de inhoud’ voorgelezen. Er was ontzettend goed over nagedacht, klusjes doen, schoonmaken, de krant voorlezen enz. Geweldig!  Wat weet jij over Jezus Christus? Wederom een terugblik maar nu wat ze de afgelopen vijf bijeenkomsten over Jezus te weten waren gekomen. Met een beetje hulp wisten ze nog best veel en met de Paasdagen net achter de rug kwam er veel over het Paastriduüm op het whiteboard te staan. En dat kwam mooi uit want het verhaal van vandaag was……  Het laatste avondmaal. Het verhaal werd voorgelezen door Maria. Ook werden er weer vragen gesteld over het verhaal. De pastoor gaf de kinderen hierna goed uitleg over het breken en delen van het brood en het delen van de wijn. ‘Dit is mijn Lichaam’ en ‘Dit is mijn Bloed’. En waaraan...

Eerste Heilige Communieviering in Raamsdonk 5 mei 2019

Op zondag 5 mei om 11.00 uur was de eerste van de drie Eerste Heilige Communievieringen in de Sint Elisabethparochie. 11 kinderen uit de parochiekern Raamsdonk beten de spits af. De H. Bavokerk was voor deze feestelijke gebeurtenis door de ouders en de dames van de werkgroep prachtig versierd. Zenuwachtig maar allemaal op hun paasbest kwamen ze rond 10.30 aan in de H. Bavokerk. Na het aansteken van hun doopkaars, was het verzamelen in de doopkapel. Klokslag 11.00 uur kwamen de communicanten, vóór Pastoor John van der Laer uit, onder de mooie bogen door, de kerk in. Omdat ze mochten plaatsnemen op het priesterkoor waren ze voor alle mensen in de kerk goed te zien. Maar de communicanten vervulde deze viering ook veel taakjes. Ze zongen mee in het gelegenheidskoortje, ze hadden allemaal een leesopdrachtje en ze mochten de tafel mee klaarmaken. Dus de mooie gekleurde stoeltjes waren niet altijd bezet. Op meerdere momenten tijdens de viering pakte de pastoor de losse microfoon om rechtstreeks tot de communicanten te kunnen spreken. De eerste Lezing ‘Grijsdorp’ werd voorgelezen door twee ouders en de evangelielezing over vijf broden en twee vissen, was herkenbaar voor de kinderen omdat het ook in het voorbereidingsproject ‘Blijf dit doen’ voorkwam. Na de lezingen had de pastoor een kort gesprekje met de kinderen over de beide lezingen. Het mooiste moment voor de communicanten is en blijft natuurlijk wanneer zij één voor één, begeleidt door hun ouders en eventueel broertjes en zusjes door het middenpad van achter uit de kerk naar voren lopen, om voor de allereerste keer van pastoor John van der Laer de gewijde hostie...

Vijfde bijeenkomst communicanten Geertruidenberg en Raamsdonksveer

Vijf broden en twee vissen. Dit was het thema van de vijfde bijeenkomst met de communicanten. Na een woord van welkom, ontstaken we de bidkaars en maakten we een kruisteken en baden we het Weesgegroet en het Onze Vader. Dit gaat heel goed, complimenten voor alle kinderen. Hierna blikken we terug op de vorige bijeenkomst en de huiswerkopdracht. Wat hadden ze ingevuld bij ‘Vriendschap is…’ De strookjes voor de slinger, die ze thuis hadden gemaakt, werden verzameld. Een paar kinderen zijn thuis hard aan het werk geweest en hebben een grote slinger gemaakt van zelfs twaalf meter. Hiermee kunnen we mooi de kerk mee versieren voor de Eerste Heilige Communieviering. Op je bordje De kinderen kregen allemaal een kartonnen bordje van Elly. En Willy!! Dat weten de kinderen al, die is erg nieuwsgierig. Willy stelde vragen als: Hoe doen jullie het thuis met eten? Waar zitten jullie als je eet? Met wie eet je? En eet je ook weleens ergens anders b.v. op school? En wat eet je graag als je jarig bent? Daarna mochten ze op het bordje gaan tekenen in drie rondes. De eerste ronde mochten ze hun feest-eten erop tekenen. Het bordje ging verder naar de buurman of buurvrouw en die mocht in de tweede ronde twee de mensen, die hij of zij graag erbij had, erbij tekenen. Het bordje ging weer verder en de derde mocht de slingers en ballonnen erbij tekenen. Deze opdracht was als voor bereiding op het verhaal dat Maria hierna voorlas ‘VIJF BRODEN EN TWEE VISSEN’. De pastoor stelde vragen over het verhaal want, vijfduizend mensen te eten geven met vijf broden...