Eerste voorbereidingsbijeenkomst Eerste Heilige Communie

18 kinderen en hun ouders uit de zes kernen van de Sint Elisabethparochie bereiden zich voor op de Eerste Heilige Communie. De twee Eerste Heilige Communievieringen vinden plaats op 7 juni in Raamsdonksveer en 14 juni in Hank. Op 7 januari vond de informatieavond plaats. In deze bijeenkomst werden de ouders uitgebreid geïnformeerd over het nieuwe traject, dat pastoor Ceriani als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie vanaf dit jaar gaat volgen. Zaterdag 18 januari startte de eerste voorbereidingsbijeenkomst. Een catechese bijeenkomst van ongeveer 45 minuten voor zowel de ouders, als de kinderen die zich hebben aangemeld voor hun Eerste Heilige Communie. De kinderen kregen in de bij-sacristie ‘les’ van pastoor Ceriani en pastoraal werker Kees Waas en de ouders in het parochiecentrum van diaken Egbert Bornhijm. Spannend is het zo’n eerste keer. en daarom begonnen we met de kinderen, na het woord van welkom door Willy. Met een voorstelrondje doen wat is je naam? In welke groep zit je? En op welke school? Gevolgd door een klapspelletje, je naam hard opzeggen en de lettergrepen klappen. Degene met de langste naam om te klappen was de Pastoor FE DE RI CO! Pastoor Federico Ceriani nam het hierna van Willy over en ze gingen met het communieproject ‘Mijn Eerste Heilige Communie’ werken. Bladzijde 1 mochten ze invullen, de naam, wanneer ben je jarig? Hoe heten je vriendjes, vriendinnetjes? Ook gingen we het maken van het kruisteken oefenen en we baden het Onze Vader. De tijd vloog voorbij. De ouders kregen ,bij binnenkomst, een bakje koffie/thee van Maria. En na de voorstelronde gingen ook zij aan de slag met het communieproject....

KERST Kleuterkerk, in de Sint Elisabethparochie

Zaterdag 21 december waren de twee kerst kleuterkerkvieringen in de parochiekerken in Hank en Raamsdonksveer. Pastor Kees Waas is de vaste voorganger bij de kleuterkerkvieringen. Hij opende de vieringen met het maken van het kruisteken en een gebed. Waarna we het danklied zongen met de kinderen. Tijdens het lied “kijk eens aan” werden de vier kaarsjes aangestoken. Gevolgd door het lied van de doos, deze keer wisten alle kinderen te vertellen dat er een STER in de doos zat. Pastor Kees nam de kinderen gelijk mee in het kerstverhaal want, zo vertelde hij, hoog aan de hemel straalde immers die prachtige ster. Hij was zo helder dat je hem overal kon zien. Zelfs in de landen heel ver weg. In één van die landen woonden drie wijze mannen. (De drie koningen). Ze wisten veel van sterren af. Op een avond keken ze weer naar de hemel. ‘Moet je kijken!’ riep één van hen. ‘Zie je dat? Wat een bijzondere ster.’ Toen zagen de anderen hem ook. ‘Weet je wat dat is? Dat is een koningsster. Nu weten we dat er ergens een koning is geboren.’ ‘Is dat echt zo?’ ‘Ja, dat heb ik eens gelezen. Zullen we die koning gaan zoeken?’ De anderen vonden dat een goed idee. Ze gingen meteen aan de slag. Ze maakten hun kamelen klaar voor de reis. En daarna zochten ze wat mooie cadeautjes uit voor de nieuwe koning. Toen gingen ze op weg. Boven hen schitterde de ster. Het leek wel of hij de weg wilde wijzen. En terwijl de drie koningen op reis waren, vertelde en speelde de pastor met de kinderen...

Uitnodiging Informatieavond, Eerste Heilige Communie 2020

De data voor de vieringen van de Eerste Heilige Communie in de Sint Elisabethparochie voor het jaar 2020 zijn bekend. Voor de parochiekernen Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg is de communieviering zondag 7 juni in de O.L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer. En voor de parochiekernen Dussen, Woudrichem en Hank is de communieviering zondag 14 juni in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen kerk te Hank. Pastoor Ceriani, sinds september 2019 pastoor van de Sint Elisabethparochie ziet graag een ander traject als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Zoals dat al in meerdere parochies in ons bisdom uitgevoerd wordt. Daarom wil hij graag voordat u besluit uw kind aan te melden, op een informatieavond uitleg geven over dit nieuwe traject. Deze uitnodiging is voor beide ouders van de communicant. Na deze avond kunt u uw kind aanmelden voor de Eerste Heilige Communie, waarvoor u dan ook het benodigde formulier en de planning van de bijeenkomsten ontvangt. Deze avond is op dinsdag 7 januari 19.30 uur in het parochiecentrum te Raamsdonksveer. (Het parochiecentrum vindt u als u tussen het parochiesecretariaat St. Jozeflaan 3 en het DELA-gebouw naar achteren...

Caritascollecte december Kerstpakketten

We zien er elk jaar weer uit naar de gezellige dagen in de donkere tijd van het jaar. Sinterklaas, Kerstmis en Oud en Nieuw. Cadeautjes, lekker eten en mooie wensen voor onze dierbaren. Maar staan we er wel eens bij stil dat dit niet voor iedereen is weggelegd? In onze directe omgeving, soms veel dichterbij dan we denken, zijn er mensen die ook in deze dagen erg sober moeten leven. Trema Welzijn coördineert in onze parochie een kerstpakkettenactie. De opbrengst van deze caritascollecte gebruikt Trema om praktisch gevulde kerstpakketten te maken. Daarnaast gebruikt Trema de spullen die u achter in de kerk of in de pastorie kunt afgeven. De ontvangers zijn u daar zeker erg dankbaar voor. U kunt uw gift ook overmaken, o.v.v. Kerstpakketten op bankrekening NL35 RABO 0194 3944 09 Caritas Sint Elisabethparochie Alvast bedankt voor uw...