Uitnodiging Repertoiredag 5 oktober 2019 Sint Franciscuscentrum

Louis van Dijk kent u waarschijnlijk als pianist. Minder bekend is dat hij ook kerkmuziek componeerde. Hij is een van de musici die de afgelopen tientallen jaren liturgische muziek hebben geschreven die waardevol, maar die weinig bekend is. Met onze repertoiredag van 5 oktober willen we aan die muziek meer bekendheid geven. Tijdens deze dag staat werk centraal van Van Dijk en van Albert de Klerk, een bekendere naam als het om kerkmuziek gaat. Met name zullen we aandacht schenken aan zijn bijdrage aan de bundel ‘Alleluia, 65 Geestelijke Liederen voor gebruik in school en kerk’ (1960). Maar we zingen ook uit de nieuwe bundel ‘Geprezen o Heer’ (2018) van de Franciscaanse beweging. Een bundel met gezangen geïnspireerd op het Zonnelied. Bisschop Liesen zal een toelichting geven op het alleluia als feestelijke aanhef van het Evangelie. En natuurlijk zullen we veel zingen: twee-, drie en vierstemmige muziek die u in uw eigen praktijk kunt gebruiken. Programma 9.30 uur Ontvangst met koffie/thee 10.00 uur Opening 10.05 uur Het zingen van een- en meerstemmig repertoire door Frans Bullens en Jan Schuurmans 11.00 uur Een toelichting op het thema ’Alleluia als tweede tussenzang door mgr. dr. J.W.M. Liesen 11.15 uur Vervolg repertoire 12.15 uur Lunch 13.00 uur Vervolg repertoire 14.00 uur Einde van de dag Praktische informatie Plaats: H. Antonius van Padua (kathedraal), St. Janstraat 8, 4811 ZL Breda Organisatie: Commissie voor liturgische muziek Bisdom Breda en het St. Franciscuscentrum, centrum voor vorming en diaconale actie. Aanmelden: U kunt zich tot 27 september 2019 aanmelden door uw gegevens te mailen naar: opgave@sintfranciscuscentrum.nl onder vermelding van uw stemsoort (i.v.m. het oefenkoor) of telefonisch...

Nieuwe pastoor Federico Ceriani voor de Sint Elisabethparochie

Aanstelling en Installatie nieuwe pastoor Federico Ceriani voor de Sint Elisabethparochie in de Regio Dongemond en Altena. Achtergrond van de nieuwe pastoor Federico Ceriani afkomstig uit Argentinië, heeft in meerdere landen ervaringen opgedaan in het parochiepastoraat. Van 2004 tot 2013 was hij kapelaan en pastoor in parochies in het bisdom Roermond. In die tijd heeft hij bisschop Liesen leren kennen. De afgelopen jaren heeft pastor Ceriani met bisschop Liesen gesproken over een mogelijke benoeming in ons bisdom. De bisschop heeft hem gevraagd om kapelaan te worden in de zes parochies van het samenwerkingsverband Alphen-Gilze, om vertrouwd te raken met het pastoraat in ons bisdom. Sinds oktober vorig jaar is hij daar kapelaan. Nu heeft de bisschop hem gevraagd om per 15 september 2019 pastoor te worden in de Sint Elisabethparochie. Zaterdag 21 september om 19.00 uur zal in de viering van de eucharistie de nieuwe pastoor Federico Ceriani door de bisschop van Breda, mgr. Liesen geïnstalleerd worden in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart in Raamsdonksveer. Aansluitend is er gelegenheid tot kennismaking en felicitatie in het Henricusgebouw, in de nabijheid van de kerk. We nodigen een ieder van harte uit om de nieuwe pastoor te verwelkomen. Bestuur Sint...

Afscheidsviering pastoor John van der Laer 8 september 2019

Een woord van dank… Zondag 8 september j.l. nam ik tijdens de H. Mis van 11.00 uur afscheid als uw pastoor. Ik ben dankbaar voor de mooie Eucharistieviering waar u en ik God dank mochten zeggen voor al het goede en om zegen mochten vragen voor de toekomst. Een welgemeend woord van dank aan al degenen die deze viering voor- en achter de schermen mogelijk hebben gemaakt. Dank met name ook aan het koor YRDV en begeleiding voor de prachtige zang en muziek. Bijzonder dank ook hen die na afloop van de viering hebben gezorgd voor een gezellige ontmoeting met verse koffie en een hapje en drankje in de zonovergoten tuin van de pastorie. Dank aan mijn collega’s en het parochiebestuur die mij – mede namens u – een prachtige icoon van de patrones van onze parochie, de H. Elisabeth, aanboden. Ik ben er oprecht blij mee. En last but not least dank aan u allen die aanwezig waren in de viering en die bij die gelegenheid persoonlijk afscheid namen of u die mij in de afgelopen tijd kaarten, e-mails of brieven stuurde. Ik ben dankbaar voor al uw ontroerende, lieve, en bemoedigende woorden, uw heel persoonlijke ervaringen en herinneringen, en de attenties die ik mocht ontvangen. Alle reden om werkelijk dankbaar te zijn. Het ga u goed… Pastoor John van der Laer Alle foto’s zijn gemaakt door Ad van den Kieboom...

Alpha-cursus Catharinaparochie Oosterhout

In de Catharinaparochie start pastor Annemiek Buijs in september samen met “Alpha-team”  een Alpha-cursus in De Vinder (St. Vincentiusstraat 113a Oosterhout). U treft in de bijgaande flyer Flyer Alpha-cursus Catharinaparochie met de informatie. Opgeven kan via info@catharina-parochie.nl...

Caritascollecte voor Kornhuys in Dussen

De caritascollecte van september is door de parochiekern Hank voorgedragen en bestemd voor  het Kornhuys in Dussen. Het Kornhuys is een kleinschalige 24 uurs woon-zorgvoorziening voor de doelgroep van jongvolwassen met een complexe lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het  Kornhuys wil voor haar bewoners, ouders, begeleiders en vrijwilligers een huis zijn waar men zich thuis, veilig en welkom voelt. De zorg wordt afgestemd op de individuele wensen van bewoners in een omgeving die bij ze past. Daardoor geeft dat rust en bovendien kunnen verzorgers zien waar iemand plezier in heeft of over welk talent iemand beschikt. Er is een interactieve tuin om te spelen en te bewegen. De snoezelruimte is er voor het optimaliseren van gevoelens. Het bevordert daardoor de dialoog tussen verzorgde, zorgverlener en de omgeving. Activiteiten of het intrigeren in de maatschappij, het is allemaal zo belangrijk. Het vervoeren van de bewoners met een rolstoelbus is dan natuurlijk een must. Professionele ondersteuning en zorg wordt verleend door Stichting Prisma uit Waalwijk maar voor extra materialen en het organiseren van activiteiten is een financiële bijdrage altijd welkom. De collecte wordt dan ook van harte bij u aanbevolen. PCI Sint Elisabethparochie...