Aanmelden tienergroep; klik hier

Informatie avond Heilig Vormsel klik hier

Contact met de pastoor

Als u graag een gesprek wilt met de pastoor, neem dan contact op met de team assistente; 0162511551 of per email teamassistente@separochie.nl