Aanmelden tienergroep; klik hier

Uitvaartdienst regelen

Uitvaart

Het overlijden komt meestal onaangekondigd. Men denkt vaak pas na over de uitvaart wanneer het zover is. Binnen een paar uur moet dan een aantal belangrijke keuzes gemaakt worden. Onder andere of men een kerkelijke uitvaart wil of niet, wanneer en hoe.

Kerkelijke uitvaart

Als parochie stellen wij er een eer in om onze overleden parochianen een waardig en gelovig afscheid te geven. Kiezen voor een kerkelijke uitvaart is kiezen voor een gelovig afscheid met woorden, gezangen en symbolen die eigen zijn aan de traditie van onze katholieke Kerk.

In onze parochie vinden uitvaarten in de vorm van een viering van woord en gebed plaats (dus, zonder uitreiking van de heilige communie). De daaropvolgende zondag wordt dan in een van onze kerken (zie hiervoor a.u.b. het vieringenrooster) een heilige Mis voor de zielenrust van de overledene opgedragen, die u en overige verwanten bij kunnen wonen. Daar mag u desgewenst ook de heilige communie ontvangen.

Voorganger van de uitvaartdienst is altijd de parochiepriester; een andere persoon mag niet voorgaan zonder toestemming noch kennis van de plaatselijke pastoor (parochiepriester). Eventuele verzoeken van de familie voor een andere voorganger (verwant of bevriend met de familie) dient aan de parochiepriester voorgelegd worden die op zijn beurt de beslissing hierover neemt, nadat hij overleg met het bisdom gevoerd heeft.

In sommige kernen kan de viering muzikaal verzorgd worden door het kerkkoor. Ook kan er  gebruikt gemaakt worden van cd-muziek die past in de context van het kerkgebouw en de liturgie; de liederen behoren door het pastoraalteam te worden goed gekeurd. Leden van het pastoraal team zullen graag met u de uitvaart voorbereiden.

Het is mogelijk om als familie actief te participeren in de liturgie. Dit kan b.v. bij het ontsteken van de kaarsen, het uitspreken van een in memoriam, het lezen van de eerste lezing en/of de voorbede. Ook is het mogelijk om op de vooravond van een uitvaart een avondwake te houden. In bijzondere omstandigheden kan ook alleen een avondwake gedaan worden; dit alles wordt met de pastoor besproken. Projectie van beelden tijdens uitvaartdiensten worden in de kerk niet toegestaan.

Overleg met de parochie

Als u een kerkelijke uitvaart in een van onze kerkgebouwen voor uw overledene wenst, dan is het noodzakelijk de parochie daar zo spoedig mogelijk bij te betrekken. Dat kan door zelf of via de uitvaartondernemer contact op te nemen met de uitvaartcoördinator van de kern waar de uitvaart moet plaatsvinden. In overleg met de parochiepriester worden dan datum en tijdstip voor de kerkelijke uitvaart en de eventuele avondwake vastgelegd, en kunnen verdere afspraken gemaakt worden. Voorganger van de uitvaartdienst is altijd de parochiepriester.

Uitvaartcoördinatoren

RaamsdonksveerPaula Bossers06-25497779‬
RaamsdonkMia van Strien06-20842250
GeertruidenbergHarry Heesters06-41911594
HankEls van Velthoven06-40751179
DussenNel Schalken06-48634772
WoudrichemJeanne Olsthoorn06-51321138

Wat kost een uitvaartdienst?

Klik hier voor meer informatie.

Begraafplaatsen

De parochie heeft 5 begraafplaatsen. Voor meer informatie klik hier

Praktische aandachtspunten

  • Als nabestaanden een eigen boekje of vieringsblad willen maken, dan kan dat in overleg met de pastoor die u de mogelijke teksten kan laten zien (u kunt dit ook grotendeels digitaal ontvangen). Realiseert u zich dat dit wel veel werk is.
  • De collecte tijdens de uitvaart is voor de pastorale zorg in onze parochie en voor misintenties voor de overledene. Collecten voor andere doelen zijn niet toegestaan.
  • Uit de collecte worden standaard tien misintenties aangeboden, te lezen binnen één jaar. Nabestaanden kunnen de data aangeven.
  • De tarieven worden jaarlijks vastgesteld. (zie punt 5 voor de tarieven); a.u.b. opletten: de zogenaamde ‘reductieregeling’ inzake uitvaarten is met ingang van 1 januari 2018 vervallen.
  • Tijdens de Allerzielenviering is er bijzondere aandacht voor de overledenen van het afgelopen jaar. Nabestaanden ontvangen daarvoor tijdig een uitnodiging.
  • Vaak is een overlijden aanleiding om voor de toekomst Heilige Missen tot nagedachtenis van de overledene te regelen. De teamassistente kan u informatie geven over te stichten jaardiensten (fundaties) mail naar teamassistente@separochie.nl