Aanmelden tienergroep; klik hier

Informatie avond Heilig Vormsel klik hier

Aanmelden Heilig Vormsel

In onze parochie wordt vrijdagavond 24 november 2023 het Heilig Vormsel toegediend. De voorbereiding op het Heilig Vormsel begint met een informatieavond en wel op donderdag 22 juni om 20.00 in het parochiecentrum te Raamsdonksveer. U kunt zich hiervoor nu aanmelden.

Na deze informatie avond volgt de aanmelding van de vormelingen. Aan het begin van het schooljaar  start dan het voorbereidingstraject met bijna wekelijks catecheselessen voor de vormelingen en drie ouderbijeenkomsten. Het bijwonen van Eucharistievieringen en tweemaal het sacrament van de biecht. Ook bezoeken binnen en buiten de kerk vormen onderdeel van de voorbereiding.

Wat kost het?

Voor het Heilig Vormsel wordt de parochiebijdrage gevraagd van minstens één jaar. Dit bedrag is voor het jaar 2023 door het bisdom Breda vastgesteld op € 156,–. Heeft u het volledige bedrag reeds betaald voor het jaar 2023, dan volgt er geen rekening meer. Heeft u niet (of minder) betaald, dan volgt een (aanvullende) rekening.

Voor meer informatie en/ of aanmelden voor deze informatie avond neemt u contact op met werkgroep vrijwilliger Cinthia van den Biggelaar: 0162 511 551/ werkgroep.catechese@separochie.nl