Klik hier voor foto’s van de Sint Elisabethviering 2022

Aanmelden vormsel

In onze parochie wordt (meestal) eind november gevormd. De voorbereiding op het Vormsel begint met een informatieavond in juni/juli. Hiervoor ontvangt u (via de school) een uitnodiging. Na deze informatievond volgt de aanmelding van de vormelingen. Aan het begin van het schooljaar  start dan het voorbereidingstraject met bijna wekelijks catecheselessen voor de vormelingen en een aantal ouderbijeenkomsten,

het bijwonen van eucharistievieringen en tweemaal een moment van boete en verzoening. Ook bezoeken binnen en buiten de kerk vormt onderdeel van de voorbereiding.

Wat kost het?

Voor het Vormsel wordt de parochiebijdrage gevraagd van minstens één jaar. Dit bedrag is voor het jaar 2023 door het bisdom Breda vastgesteld op € 156,–. Heeft u het volledige bedrag reeds betaald voor het jaar 2023, dan volgt er geen rekening meer. Heeft u niet (of minder) betaald, dan volgt een (aanvullende) rekening.