Aanmelden tienergroep; klik hier

Aanmelden Heilig Vormsel

U kunt uw kind aanmelden voor het heilig Vormsel tot eind augustus 2024. De voorbereiding hiervoor start meestal de tweede dinsdagavond in september.

Alle catecheselessen zullen op dinsdagavond plaatsvinden van 19:00- 20:30 in het parochiecentrum van Raamsdonksveer en 3 maal een bijeenkomst met ouders en vormelingen op zondagochtend met aansluitend het bijwonen van de heilige Mis (Eucharistieviering).

Voorafgaande aan de toediening van het heilig Vormsel ontvangen alle vormelingen eenmaal het sacrament van de biecht (aangepast voor kinderen). Dit gebeurt in de week vóór de viering op de dag van de algemene repetitie. Ouders zijn welkom om hun kind te begeleiden voor dit sacrament door hun aanwezigheid in de kerk op dat moment en om meteen erna aan de algemene repetitie deel te nemen.


Het heilig Vormsel zal in het jaar 2024 worden toegediend ergens een zaterdag of zondag aan het einde van november in Hank of Raamsdonksveer; precieze data volgen nadat we de nieuwe cursus in september begonnen zijn.

Meer informatie of aanmelden? Stuur dan een mail naar werkgroep.catechese@separochie.nl of bel naar 0162 511 551 (dinsdag t/m vrijdag 10:00- 12:00 uur).

Wat kost het?

Voor de kosten rondom het sacrament van het Heilig Vormsel wordt een bedrag gelijk aan de jaarlijkse parochiebijdrage gevraagd. Dit bedrag is voor het jaar 2024 door het bisdom Breda vastgesteld op € 160.-