Aanmelden tienergroep; klik hier

Vieringenkalender van heilige Missen

In de parochiekernen worden de Eucharistievieringen volgens een vast rooster gevierd:

1e donderdag van de maand: 10.00uur De Steur Geertruidenberg
3e donderdag van de maand: 10.00uur De Steur Geertruidenberg

1e vrijdag van de maand: 18.30uur: Dussen
3e vrijdag van de maand: 18.30uur: Dussen

Elke zaterdagavond 19.00: uur Hank

1e zondag van de maand: 9.15uur: Woudrichem

3e zondag van de maand: 9.15uur: Woudrichem

2e zondag van de maand: 9.30uur: Raamsdonk

4e zondag van de maand: 9.30uur: Raamsdonk

Elke zondagmorgen 11.00 uur: Raamsdonksveer

Andere vieringen:

Elke 1e vrijdag van de maand om 15uur: heilig uur van Aanbidding tot het Allerheiligste Sacrament des altaars met biechtgelegenheid. In de oneven maanden vindt de aanbidding in de kerk van Raamsdonk plaats; in de even maanden in de zijkapel binnen de kerk van Raamsdonksveer.

Elke 1e zaterdag van de maand om 9uur: rozenkransgebed met aansluitend heilige Mis ter ere van onze lieve Vrouw van Fatima in de zijkapel binnen de kerk van Raamsdonksveer.

Gebedsvieringen:

Naast de Eucharistievieringen door een priester opgedragen en met uitreiking van de heilige communie, kunt u ook in Woudrichem en Raamsdonk aan Gebedsvieringen (zonder uitreiking van heilige communie) deelnemen. Dezen worden door teams van vrijwillige voorgangers verzorgd. Zij lopen ook naar een vast rooster:

2e zondag van de maand: 9.15uur: Woudrichem

4e zondag van de maand: 9.15uur: Woudrichem

5e zondag van de maand: 9.15uur Woudrichem: Mariaviering met rozenkransgebed

1e zondag van de maand: 9.30uur: Raamsdonk

3e zondag van de maand: 9.30uur: Raamsdonk

Elke dinsdag om 15.30uur in Geertruidenberg: Rozenkransgebed met litanieën.

Bijzondere vieringen:

Enkele keren en bij gelegenheid van liturgische Hoogfeesten en kerkelijke Feesten wordt er soms ook een aparte Eucharistieviering opgedragen of een Gebedsdienst aangeboden, b.v. in de maanden van mei en oktober of bij het feest van een beschermheilige van onze kernen zoals sint Bavo in Raamsdonk.