Download hier het hele parochieplan 2020 – 2025.

Financieel bijdragen

De parochie ontvangt geen subsidies , daarom vragen we alle parochianen om financieel bij te dragen. De parochiebijdrage is de belangrijkste inkomstenbron van de parochie.

Voor meer informatie klik hier