Aanmelden tienergroep; klik hier

Parochiebijdrage betalen

De parochiebijdrage is de belangrijkste inkomstenbron van de parochie. Alle parochianen vragen we jaarlijks een financiële  bijdrage te doen om het werk in de parochie mogelijk te maken. Dat is nodig omdat de parochie geen subsidies ontvangt.

Deze vrijwillige kerkelijke bijdrage van elk gezin aan de eigen parochie is bedoeld om de parochie in haar dagelijkse noden te steunen zoals overal een contributie gevraagd wordt als iemand lid van een vereniging wil worden.

De jaarlijkse bijdrage is geenszins een soort ‘verzekering’ of investering voor eventuele kerkelijke diensten zoals uitvaart, Doopsel, Heilige Communie van een kind of Vormsel. De grond waaruit deze bijdrage wordt gevraagd is het vijfde gebod van de Kerk, namelijk: ‘Helpen te voorzien in de noden van de Kerk’ (zie hiervoor ‘Catechismus van de Katholieke Kerk’, randnummer 2043; en tevens ‘Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk‘, bladzijde 210 of Deel 5 Bijlagen, artikel 2 paragraaf 8).

Indien u uw kerkbijdrage stop wilt zetten, hanteren wij een opzegtermijn van een kalendermaand. Uw automatische incasso zal dan per deze datum worden stopgezet. Het is niet mogelijk restitutie te ontvangen van de door u betaalde kerkbijdragen tot aan de datum van opzegging.