Download hier het hele parochieplan 2020 – 2025.

Parochiebijdrage betalen

De parochiebijdrage is de belangrijkste inkomstenbron van de parochie. Alle parochianen vragen we een jaarlijkse financiële  bijdrage  te doen om het werk in de parochie mogelijk te maken. Dat is nodig omdat de parochie geen subsidies ontvangt.

Voor meer informatie klik hier