Op de zonnige zaterdag 14 April waren er de twee kleuterkerk vieringen in de Sint Elisabethparochie. Deze keer in Hank en we waren voor de eerste keer in de H. Bavo kerk te Raamsdonk. Pastor Kees Waas is de vaste voorganger bij de kleuterkerk vieringen. Hij opende de vieringen met het maken van het kruisteken en een gebed. Waarna we het danklied zongen met de kinderen. Daarna had het de pastor het met de kinderen over het thema van de viering “Zoeken en Vinden”. Tijdens het lied “kijk eens aan” werden de vier kaarsjes aangestoken. Gevolgd door het lied van de doos, wat zou er deze keer gezien het thema in de doos zitten? Hierna las Yvonne een verhaal voor, deze keer “Kikker speelt verstoppertje”. Voor deze kleuterkerk hadden de dames gekozen voor een spelmoment en mochten de kinderen zich verstoppen in de kerk en ging pastor Kees op zoek wat nog niet meeviel want in de beide kerken zijn er erg veel verstop plekjes. Maar we hadden afgesproken dat als de pastor de bel zou laten klinken dat de laatste verstopte kinderen tevoorschijn zouden komen. En dat was nodig want kunnen kinderen zich goed verstoppen! Gerda las nog een kort kindergebedje voor deze keer over “vogels in de lente”. Waarna gezamenlijk het Wees gegroet Maria werd gebeden. En ook de vier kaarsjes mochten onder toeziend oog van Gerda weer uitgeblazen worden. We sloten de viering af met waar we mee begonnen waren, het maken van het kruisteken. Tijd voor wat lekkers, voor alle kinderen was er nog een bekertje ranja met een snoepje.

DANKJEWEL, voor Piet en Leo deze keer onze kosters en de Parochiekern Raamsdonk, fijn dat we welkom waren.

13 oktober is er weer kleuterkerk, tot dan!

(kijk op www.sintelisabethparochie.nl  of www.olvhemelvaart.nl  voor de foto’s van deze kleuterkerk)

Foto’s gemaakt door Michiel Broek.