LOGO-ST-ELISABETH-faviconIn de afgelopen maanden hebben we als parochiebestuur afscheid genomen van de bestuursleden John van Ophoven uit Dussen en Cor van Biesen uit Raamsdonksveer. John van Ophoven is betrokken geweest bij de oprichting van de Elisabethparochie en maakte deel uit van het eerste bestuur. John van Ophoven heeft ook veel verdiensten voor de parochiekern Dussen gedaan. Cor van Biesen is onlangs als bestuurslid teruggetreden maar is bereid financieel-administratieve taken voor de parochie te blijven vervullen.  De bisschop heeft beide heren onder dankzegging voor hun arbeid eervol ontslag verleend.

Het bestuur bekijkt in de komende maanden hoe met de vacatures in het bestuur om te gaan.

Pastoor Schoenmakers, voorzitter