Vormselviering Sint Elisabethparochie 15 november 2019

Vrijdag 15 november ontvingen 23 kinderen van de Bisschop van Breda Mgr. J. Liesen, het sacrament van het vormsel in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Kerk te Hank.

Op 24 september was de eerste bijeenkomst voor de jongeren ter voorbereiding op het vormsel. Bijeenkomsten onder leiding van de pastores Ceriani en Waas en dames van de werkgroep met het project ‘In vuur en vlam’ als leidraad. In de zes bijeenkomsten werden de jongeren voorbereid op het zelf kiezen voor Jezus en zijn missie. De bijeenkomsten hadden krachtige thema’s, zoals ‘De Helper’, ‘Contact’, ‘Missie’, ‘Vuur’, ‘Ik geloof’ en ‘Uitdragen’. Bij het project horen ook 6 bewaarkaarten met daarop de katholieke basics: de zeven sacramenten, het Onze Vader, de tien geboden, de gave van de heilige Geest, de Geloofsbelijdenis en de zeven werken van barmhartigheid. Pastoor Ceriani vulde het project aan met verschillende gebeden, en een moment van boete en verzoening voor alle jongeren voor aanvang van de generale repetitie. Ook waren in het voorbereidingstraject twee zondagvieringen opgenomen en ‘Het Lopend Vuurtje’ de bisdom dag voor de vormelingen.

15 november was de Bisschop van Breda Mgr. J. Liesen de hoofdcelebrant tijdens de feestelijk vormselviering waar ook het hele pastorale team; Pastoor Federico Ceriani, Diaken Egbert Bornhijm, Diaken Wim Tobé, Pastoraal werker Kees Waas mee voorgingen om dit bijzondere moment met de vormelingen uit de zes verschillende parochiekernen te delen en te vieren.

Na het welkomstwoord werd de viering ingeleid door een vormeling met de woorden: “Vormen – gevormd worden – zich vormen – vorm krijgen. Het sacrament van het Heilige Vormsel heeft met dit alles te maken. We worden groter, we veranderen. Als persoon krijg je steeds meer VORM. We worden GEVORMD door anderen; vandaag in ons binnenste door Gods Heilige Geest. We geven zelf VORM aan dingen, situaties en mensen. We laten ons VORMEN en proberen op eigen benen te staan in de Geest van Jezus. Kom Heilige Geest! ”

Na onder meer het openingsgebed en de lezingen, was het tijd voor de toediening van het vormsel. Waar bij het dopen de ouders zelf de doopkaars aansteken, was het nu de taak aan de vormelingen om zelf hun doopkaars te laten branden. Het vuur werd vanaf de paaskaars doorgegeven en met de brandende kaars in de hand hernieuwde de vormelingen hun doopbeloften. Daarna werd de geloofsbelijdenis uitgesproken. Vervolgens vond de toediening van het vormsel plaats: de bisschop sprak eerst een gebed uit waarin hij God vroeg zijn Heilige Geest over de 23 jongeren te zenden en of ze de geest van wijsheid en verstand, de geest van inzicht sterkte, de geest van kennis, van ontzag en liefde voor Zijn Naam mochten ontvangen. Na de handoplegging werd overgegaan op de zalving met chrisma. De Bisschop van Breda Mgr. J. Liesen, had voor iedere vormeling een gepersonaliseerd kaartje bij dat ze na de viering kregen. Wij kijken terug op een mooie feestelijke viering. De muzikale begeleiding tijdens deze vormselviering werd verzorgd door kinderkoor Tinter o.l.v. Floris Hovers en het jongerenkoor YRDV, beide uit Raamsdonksveer en Capella Catharina uit Oosterhout. De laatste twee koren o.l.v. Jan Willems. Dankjewel, verschillende complimenten gehoord die jullie richting uit mogen.

Een speciaal woord van dank aan de parochiekern Hank en dan met name Leo Versluis, voor de gastvrijheid! En onze misdienaar Kuno!

Tot slot, van harte gefeliciteerd voor de 23 vormelingen: Thijs, Sven, Cheyenne, Rafal, Elof, Yente, Stijn, Lotte, Megan, Alesandra, Kotryna, Femke, Lisa, Fleur, Jasmijn, Aafke, Joep,  Fenna, Katrijn, Luka, Lara, Lars en Iwan.