Afgelopen zaterdag 9 november zijn we met 11 jongeren, 5 ouders, twee dames van de werkgroep en pastoor Ceriani afgereisd naar Bergen op Zoom. Voor de jaarlijkse bisdom dag voor de jongeren die dat jaar kiezen om het heilig Vormsel te ontvangen. Een ontmoetingsdag dus voor alle vormelingen uit het bisdom Breda.

In huize Pluijm was nog hard gewerkt aan een vlag met ons eigen Sint Elisabethlogo. Zodat iedereen kon zien welke parochie wij vertegenwoordigde.

De dag begon om 10.00 uur met een eucharistieviering. Na de eucharistieviering werd de groep opgesplitst. De ouders vertrokken onder leiding van Marieke en pastoor Ceriani naar wijkcentrum ’t Fort, voor het ouders-programma van de dag. Waarin onder andere, ontmoeting met vicaris W Wiertz, een lunch, en de onderwerpen, geloof en vertrouwen, voorspoed en tegenwind op het programma stonden.

De vormelingen vertrokken onder begeleiding van Willy voor het jongerenprogramma naar het Juvenaat. Wij begonnen met de lunch gevolgd door het vlammenspel. Vicaris P. Verbeek was voor de vormelingen hierbij aanwezig, en na het vlammenspel mochten de vormelingen vragen aan hem stellen. Een leuke spelshow sloot de dag in het Juvenaat af.

Terug in de O.L.V. Lourdeskerk ontvingen de vormelingen en alle andere aanwezigen de zegen van de vicarissen P. Verbeek en W. Wiertz.  Waarmee de dag werd afgesloten. Onze Pastoor Ceriani had na afloop nog een korte ontmoeting met de jongeren. Hij maakte nog een mooie groepsfoto en bedankte eenieder voor zijn/haar aanwezigheid. Wij kijken terug om een mooie, leuke en goed georganiseerde dag.